Gjensidige tapte flomstrid med Nord-Fron kommune

Helge og Unni Tove mistet huset i flom to ganger. 

Huset til Helge og Unni Tove Hansen var så ødelagt at takstmennene konkluderte med alt måtte rives og fjernes. De fikk erstatning av Gjensidige og fikk satt opp det nye huset på samme tomt. Foto: Privat

Helge og Unni Tove Hansen opplevde to 200-årsflommer som begge tok huset deres i Kvam i Nord-Fron kommune, først i 2011, så igjen i 2013. 

Juristen møtte ekteparet i 2017 - les hele saken her.

Det var Nord-Fron kommune som ga tillatelse til å bygge nytt hus på samme tomt etter den første flommen. Gjensidige, som har utbetalt erstatning til ekteparet, mente kommunen måtte ta ansvar for at huset ble ødelagt den andre gangen og gikk til sak.

Forsikringsselskapet tapte saken i tingretten, og nådde heller ikke frem med sine krav i lagmannsretten i forrige uke. 

Gjensidiges advokat i saken, Merete A. Utgård, sier til NRK at "dommen er et alvorlig tilbakesteg for skadeforebygging i Norge og setter kommune-Norge tilbake i tid når det gjelder ansvarsplassering."

Huset til Helge og Unni Tove Hansen var så ødelagt at takstmennene konkluderte med alt måtte rives og fjernes. De fikk erstatning av Gjensidige og fikk satt opp det nye huset på samme tomt.

Flomsikkert

Ekteparet som opplevde å miste huset sitt to ganger bor nå i et annet område i kommunen. Huset som ble ødelagt i 2011 hadde stått på tomta siden 1978 og var for det meste bygget av ekteparet selv sammen med Unni Toves far. 

– At vi opplevde én 200-års flom i 2011 og mistet hjemmet vårt i den var nå en sak, og ille nok. Men at vi allerede i 2013 skulle oppleve en ny 200-års flom og miste det nye huset vi bygde? Det ble litt vel mye. Jeg må innrømme at jeg så litt svart på tilværelsen da, sa Helge til Juristen i 2017.

Advokat Merete A. Utgård etterlyste i Juristen i fjor økt bevissthet for flomsikkerhet. «Kommuneundersøkelsen 2018» viste da at færre enn halvparten av kommunene svarer at de i stor grad tar hensyn til økt risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer i kommunal planlegging.

– Vi ser eksempler på kommuner som lar seg friste til å tillate utbygging på attraktive, men risikoutsatte, tomter nær sjø og elver, sa Utgård.

Ordfører fornøyd

Rune Støstad er ordfører i Nord-Fron kommune. Han sier til NRK at han fryktet saken kunne fått konsekvenser for kommuner i hele Norge hvis utfallet hadde blitt annerledes. 

- Først og fremst er vi veldig godt fornøyd med resultatet. Det viser at vi har gjort de riktige vurderingene i tett samarbeid med NVE, og nå håper jeg saken er ferdig en gang for alle, sier han. 

Helge og Unni Tove opplevde to 200-års flommer på to år. De mistet huset sitt først i 2011, så det nybygde huset på samme tomt i 2013. Foto: Tore Letvik