Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)
Are Skjold-Frykholm (Foto: Tore Letvik)

– Merkelig å øre­merke til opp­gradering av bil­park fremfor tiltak som sikrer straffesaks­behandlingen

I Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett foreslås det å bevilge 151 millioner kroner til politiet. 

Torsdag, 16. mai 2019 - 9:54

Det foreslås å bruke 100 millioner kroner til utstyrsanskaffelse i politiet, i tillegg til at man unntar gevinstrealisering på 51 millioner i 2019.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr uttaler at politireformen koster i form av både tid og ressurser og at reformtiltakene må få tid til å virke. Derfor frigjør regjeringen 51 millioner kroner.

– Frigjøring av ressurser i 2019 vil bidra til å gi politidistriktene større økonomisk handlingsrom og styrke evnen til å håndtere driftsoppgaver i den pågående reformen, sier Kallmyr i forbindelse med fremleggingen av revidert budsjett.

Når det gjelder utstyrspotten på 100 millioner kroner, skal den muliggjøre nye investeringer og pengene skal blant annet gå til innkjøp av politibiler og nye mobile voldsalarmer.

– Merkelig

Politijuristene spør om handlingsrommet blir stort nok.

– Spørsmålet er om dette i realiteten er en bevilling som gir økt handlingsrom for politiet. Når vi har en påtalemyndighet i politiet som, basert på våre medlemmers tilbakemelding, er i en svært utfordrende situasjon er det merkelig at regjeringen velger å øremerke 100 millioner til oppgradering av politiets bilpark fremfor tiltak som sikrer straffesaksbehandlingen og påtalemyndigheten i politiet, sier Politijuristenes leder Are Skjold-Frykholm til Juristen. 

– Misforstå meg rett, deler av politiets bilpark er åpenbart moden for utskiftning, spørsmålet er bare om dette er det mest prekære per nå og om det i realitet gir økt handlingsrom for distriktene, sier han. 

Utredning om skille

Politijuristene har lenge etterlyst større grep for påtalemyndigheten i politiet.

– Skal vår avvikende og unike organisering av påtalemyndigheten i politiet ha en fremtid må politisk ledelse faktisk ta nødvendige grep. Dessverre tror jeg ikke disse grepene gjør situasjonen nevneverdig bedre for påtalemyndigheten i politiet, sier Are Skjold-Frykholm. 

Han etterlyser en utredning om å skille politi og påtalemyndighet, noe som også ble gjort under Politijuristenes siste landsmøte.

– Når dette er den satsningen som kommer fra regjeringen er det desto viktigere at man nå iverksetter er offentlig utredning av skille. Det omfattende ansvaret politiet har holdt opp i mot dagens modell for resurssetting av påtalemyndigheten i politiet bør absolutt være en del av en slik utredning.

Ledige stillinger:

LOGO VIRKE
VIRKE, Oslo
Søknadsfrist: 
21.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
24.05.2019
LOGO Riksvåpen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark
Søknadsfrist: 
25.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Tr heim kommune
Kommuneadvokaten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019