Flere vil starte jus­studiet på våren

Master i rettsvitenskap er fortsatt et av de mest populære studiene i landet. 

UiO studenter

Samordna Opptak offentliggjorde torsdag søkertallene for høyere utdanning for 2019. Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Oslo og Tromsø er fortsatt populære studier.

Det er 1855 søkere som har satt opp rettsvitenskap i Bergen som førstevalg, noe som er en økning på 5,7 prosent fra i fjor. Det er 380 planlagte studieplasser.

Ved Universitetet i Tromsø er det 566 personer som ønsker seg rettsvitenskap som førstevalg. Her er det planlagt 150 studieplasser.

Flere vårsøkere i Oslo

Universitetet i Oslo er den eneste som tilbyr rettsvitenskap med oppstart både på høsten og på våren.

Her er det en nedgang på 17,5 prosent i antall førstevalgssøkere som ønsker oppstart til høsten sammenlignet med i fjor. Det er derimot en økning på 25,6 prosent med søkere som vil starte våren 2020.

Det er 1534 som vil studere rettsvitenskap i Oslo med oppstart til høsten og 823 som ønsker å begynne våren 2020.

Også her er det mange som ikke vil komme gjennom nåløyet, da det er planlagt henholdsvis 224 til høsten og 213 til våren.

Flest kvinner

Det har en god stund vært overvekt av kvinnelige jusstudenter, og årets søkertall viser at alle de tre universitetene som tilbyr masterutdanning har en overvekt av kvinnelige søkere.

I Bergen er 1254 av 1855 søkere, altså 67,6 prosent, kvinner. I Oslo er 64 prosent av søkerne til høstoppstart kvinner, mens 65 prosent av søkerne til våroppstart er kvinner.

I Tromsø er det 250 menn og 316 kvinner som har ført opp rettsvitenskap som førstevalg.

Av de 15.461 søkerne som har søkt på studier i kategorien Jus (juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning) er 9293 kvinner og 6168 menn.

Andre jusutdanninger

I tillegg til de tre universitetene som tilbyr master i rettsvitenskap tilbyr en rekke andre universiteter og høyskoler årsenheter eller bachelor i jusfag.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge er det 166 søkere med jusstudiet som førstevalg, mens 73 har søkt på forretningsjus og økonomi.

Ved Universitetet i Agder har 198 søkt på rettsvitenskap, mens Universitetet i Stavanger har 211 førstevalgssøkere til sitt rettsvitenskapstudie.

Høgskolen i Innlandet har 241 søkere til rettsvitenskap, mens Høgskulen på Vestlandet har 30 søkere til jusstudiet og 33 søkere til økonomi og jus.

Tags