Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

27 prosent av ny­utdannede jurister i privat sektor får ikke overtids­betaling 

– Ikke riktig at disse stillingene blir definert som særlig uavhengige.

Onsdag, 24. april 2019 - 9:46

Ifølge NRK viser en undersøkelse blant medlemmene av Juristforbundet at 27 prosent av jurister i privat sektor ikke får overtidsbetaling de første fem årene etter studier. 

Dersom arbeidsgiver ikke gir medarbeiderne overtidsbetaling, må det av kontrakten fremgå at de har fått en stilling som er «særlig uavhengig». Derfor blir definisjonen av «særlig uavhengig stilling» viktig. 

Juristforbundets president Håvard Holm gir uttrykk for at helt ferske jurister ikke får stillinger som gir en slik grad av selvstendighet og kontroll over egen arbeidssituasjon som loven krever. 

– Og det er selvsagt betenkelig at det er misbruk av denne hjemmelen i loven, og at det skjer i juridiske miljøer, sier Holm til NRK.

– Har fokus på å etterleve regler

Advokatforeningens kommunikasjonssjef Baard Amundsen sier til NRK at de driver opplysningsarbeid om rettigheter og plikter.

– Vi sitter ikke på statistikk over hvordan disse reglene etterfølges, men vårt inntrykk er at advokatfirmaene har fokus på å etterleve de regler som gjelder også på dette området, sier han.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019