Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

27 prosent av ny­utdannede jurister i privat sektor får ikke overtids­betaling 

– Ikke riktig at disse stillingene blir definert som særlig uavhengige.

Onsdag, 24. april 2019 - 9:46

Ifølge NRK viser en undersøkelse blant medlemmene av Juristforbundet at 27 prosent av jurister i privat sektor ikke får overtidsbetaling de første fem årene etter studier. 

Dersom arbeidsgiver ikke gir medarbeiderne overtidsbetaling, må det av kontrakten fremgå at de har fått en stilling som er «særlig uavhengig». Derfor blir definisjonen av «særlig uavhengig stilling» viktig. 

Juristforbundets president Håvard Holm gir uttrykk for at helt ferske jurister ikke får stillinger som gir en slik grad av selvstendighet og kontroll over egen arbeidssituasjon som loven krever. 

– Og det er selvsagt betenkelig at det er misbruk av denne hjemmelen i loven, og at det skjer i juridiske miljøer, sier Holm til NRK.

– Har fokus på å etterleve regler

Advokatforeningens kommunikasjonssjef Baard Amundsen sier til NRK at de driver opplysningsarbeid om rettigheter og plikter.

– Vi sitter ikke på statistikk over hvordan disse reglene etterfølges, men vårt inntrykk er at advokatfirmaene har fokus på å etterleve de regler som gjelder også på dette området, sier han.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO VIRKE
VIRKE, Oslo
Søknadsfrist: 
21.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
24.05.2019
LOGO Riksvåpen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark
Søknadsfrist: 
25.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Tr heim kommune
Kommuneadvokaten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019