Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

27 prosent av ny­utdannede jurister i privat sektor får ikke overtids­betaling 

– Ikke riktig at disse stillingene blir definert som særlig uavhengige.

Onsdag, 24. april 2019 - 9:46

Ifølge NRK viser en undersøkelse blant medlemmene av Juristforbundet at 27 prosent av jurister i privat sektor ikke får overtidsbetaling de første fem årene etter studier. 

Dersom arbeidsgiver ikke gir medarbeiderne overtidsbetaling, må det av kontrakten fremgå at de har fått en stilling som er «særlig uavhengig». Derfor blir definisjonen av «særlig uavhengig stilling» viktig. 

Juristforbundets president Håvard Holm gir uttrykk for at helt ferske jurister ikke får stillinger som gir en slik grad av selvstendighet og kontroll over egen arbeidssituasjon som loven krever. 

– Og det er selvsagt betenkelig at det er misbruk av denne hjemmelen i loven, og at det skjer i juridiske miljøer, sier Holm til NRK.

– Har fokus på å etterleve regler

Advokatforeningens kommunikasjonssjef Baard Amundsen sier til NRK at de driver opplysningsarbeid om rettigheter og plikter.

– Vi sitter ikke på statistikk over hvordan disse reglene etterfølges, men vårt inntrykk er at advokatfirmaene har fokus på å etterleve de regler som gjelder også på dette området, sier han.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020