Hans Sverre Sjøvold (Foto: POD)
Hans Sverre Sjøvold er i dag politimester i Oslo (Foto: POD)

Vil bli PST-sjef

For andre gang er det skrint av søkere til toppjobber i politiet.

Tirsdag, 12. mars 2019 - 16:08

Politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold er en av to søkere på stillingen som ny PST-sjef. Også da stillingen som politidirektør ble utlyst i fjor høst, endte søkelisten på kun to personer. Den ene var Marie Benedicte Bjørnland, som begynner som POD-direktør 1. april.

Oversikten fra Justisdepartementet viser at det er samme person som er søker nummer to på stillingen som PST-sjef og nå på stillingen som politidirektør, Thorbjørn Johan Gaarder. Gaarder har i tidligere intervjuer med media fortalt at han i en årrekke har søkt en rekke høyprofilerte stillinger, rett og slett fordi han bare vil ha seg en jobb, og kanskje uten å ha realistiske forhåpninger om å få jobbene.

Gaarder søkte også på jobben som politimester i Oslo i 2012. Også da var det bare en annen søker – Hans Sverre Sjøvold, som samme år fikk stillingen, etter tidligere politimester Anstein Gjengedal.

Eneste reelle kandidat

Sjøvold fikk i juni i fjor forlenget tilliten som politimester i Oslo for seks nye år, men står etter sin nye søknad nå som eneste reelle kandidat til jobben som PST-sjef.

Benedicte Bjørnland (Foto: Stig M. Weston)
Marie Benedicte Bjørnland blir ny politidirektør (Foto: Stig M. Weston)

Fristen for å søke jobben som PST-sjef gikk ut 10. mars.

I utlysningsteksten til stillingen som PST-sjef skrev Justis- og beredskapsdepartementet at de søker en «strategisk, utviklingsorientert og handlekraftig leder til å lede PST de neste årene». 

Departementet understreket at det å være sjef for PST er en krevende stilling og at et sammensatt trusselbilde, og endringer i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt, setter store krav til personen som får jobben. Til stillingen ønsker departementet en person med høyere utdanning, helst på masternivå. De legger til at de helst ønsker noen med juridisk embetseksamen, eller master i rettsvitenskap.

Departementet nevner også at personen må ha solid ledererfaring, være samfunnsengasjert og ha analytiske evner. Og at vedkommende må kunne kommunisere i det offentlige rom på en tydelig og tillitsvekkende måte.

Ledige stillinger:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
09.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
15.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019