Førstestatsadvokat Runar Torgersen, som ledet straffeprosessutvalget, da han overrakte utvalgets utredning 2016. (Foto: JD).
Førstestatsadvokat Runar Torgersen, som ledet straffeprosessutvalget, da han overrakte utvalgets utredning i 2016. (Foto: JD).

Påtale­jurister fra hele verden samles i Oslo

Påtalemyndighetens uavhengighet er under press i mange land

Mandag, 18. februar 2019 - 8:50

Påtalemyndighetens uavhengighet er under press i mange land, noe som er ett av mange temaer som opptar den verdensomspennende foreningen for påtalejurister, IAP. I april er Norge for første gang vertskap når organisasjonens styre avholder møter i Oslo.

– I en tid der internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere også i straffesaker, er IAP et praktisk viktig nettverk, sier førstestatsadvokat Runar Torgersen hos Riksadvokaten.

Torgersen er norsk påtalemyndighets representant i styret i IAP, «International Association of Prosecutors».

177 land fra alle kontinenter

IAP er den eneste verdensomspennende organisasjonen for påtalemyndighetene i de ulike land.

– Foreningen ble etablert i 1995 og har nå mer enn 183 såkalte «organizational members» – det vil si påtalekontorer på nasjonalt og regionalt nivå – fra mer enn 177 forskjellige land og fra alle kontinenter, i tillegg til mange individuelle medlemmer, sier Torgersen.

Foreningen har sitt hovedkvarter i Haag, i Nederland.

Fra tidligere er det kjent at påtalemyndigheten og domstolenes uavhengighet utfordres at politiske styresmakter i flere land, blant annet Tyrkia, noe Juristen tidligere har omtalt. IAP arbeider for å motvirke en slik utvikling i land hvor rettsstaten svekkes.

– Foreningen arbeider for at påtalemyndigheten skal bidra til å sikre menneskerettighetene og å fremme rettsstaten, og i nær tilknytning til dette arbeider foreningen også for å sikre påtalemyndighetens uavhengighet, som er under press mange steder i verden. IAPs målsettinger er således i overensstemmelse med verdier det er lett for Norge å støtte opp under, sier Torgersen.

Han forteller at samlingen i Oslo 3. – 5. april, hvor det er styrets 32 medlemmer som møtes, også skal rede grunnen for enda større samlinger senere i år.

– Vi er glade for å kunne tilrettelegge for møtet i foreningens «Executive Committee», som blant annet skal forberede den kommende årskonferansen i Buenos Aires i september 2019, der hovedtemaet er «International cooperation across different legal systems»,sier Torgersen til Juristen.

Samling i rådhusets festsal

IAPs styremøte i Oslo går heller ikke helt ubemerket hen. Den 4. april er festgalleriet i Oslo rådhus reservert. Gjestene vil bestå av den internasjonale foreningens 32 styremedlemmer, observatører, medarbeidere i foreningens sekretariat, ledsagere og norske representanter.

I alt 75 gjester blir da samlet til mottakelse i rådhuset, i følge søknaden Riksadvokaten sendte Oslo kommune. 

I søknaden utdypes mer rundt IAPs opprinnelse og funksjon.

«Den verdensomspennende foreningen for påtalejurister «IAP» ble etablert som følge av den raske veksten i alvorlig transnasjonal kriminalitet, spesielt innenfor narkotikahandel, hvitvasking av penger og svindel. Dette krevde et større internasjonalt samarbeid påtalejuristene i mellom. Foreningens formål er derfor å fremme lovens regler, rettferdighet, upartiskhet og respekt for menneskerettigheter og forbedre internasjonalt samarbeid i bekjempelse av kriminalitet.»

Ledige stillinger:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020