Bjørn Soknes
Førstestatsadvokat Bjørn Soknes er blant de som sitter i utvalget som gjennomgår partnerdrapssaker (Foto: Tore Letvik)

Utvalg ønsker tilgang til taushets­belagte opplysninger om partner­drap

Det såkalte partnerdrapsutvalget kan få opprettet en egen lov som gjør at utvalget får tilgang til opplysninger som i dag er beskyttet av lovbestemt taushetsplikt.

Torsdag, 28. mars 2019 - 7:43

Justis- og beredskapsdepartementet nedsatte utvalget i oktober i fjor og sendte nylig lovforslaget på høring. I høringsforslaget understrekes betydningen av at utvalget får tilgang på den informasjonen det behøver. Utvalget skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. 

Omfatter hvert fjerde drap

«Partnerdrap utgjør mellom 20 og 30 prosent av alle drap som begås i Norge hvert år. Forskning viser at potensialet for å forebygge bedre og mer systematisk er stort. Den kunnskapsgevinsten som muliggjøres ved at utvalget gis tilgang til alle relevante opplysninger, og kan studere sakene i sin helhet, vil kunne gjøre samfunnet bedre rustet til å forebygge partnerdrap i framtiden», heter det i høringsforslaget.

Det advares også om hva som kan skje dersom taushetspliktsproblematikk blokkerer for informasjon.

«Dersom utvalget ikke får tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, vil det kunne få et skjevt bilde av hva som har skjedd i det enkelte hendelsesforløp, og i verste fall vil gi sine anbefalinger på mangelfullt grunnlag. Departementet mener derfor at inngrepet i personvernet som finner sted ved at utvalget gis adgang til opplysninger i ikke-anonymisert form, er forholdsmessig ut fra utvalgets formål», skriver departementet.

Kartlegge mulig offentlig svikt

I forslaget blir det poengtert at personopplysninger ikke vil bli gjengitt i rapporten som offentliggjøres etter at utvalgets arbeid etter planen avsluttes innen 1. oktober i år, men med mulighet for forlengelse til mars 2020.

Hensikten med utvalgets arbeid er å avdekke om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering i forkant av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.

Utvalget ledes av professor Ragnhild Helene Hennum ved Institutt for offentlig rett ved det juridiske fakultet i Oslo.

Førstestatsadvokat Bjørn Soknes sitter også i utvalget.

Juristen omtalte utvalget da det ble opprettet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Helfo
HELFO Tønsberg
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Fagernes
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Finansforbundet
Finansforbundet
Søknadsfrist: 
26.04.2019
LOGO Bergen Kommune
Bergen kommune, etat for landbruk
Søknadsfrist: 
28.04.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
29.04.2019
LOGO Akademikerne
Akademikerne, Oslo
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Trondheim
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO UDI
Utlendingsdirektoratet, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
02.05.2019
LOG Skatteetaten
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
04.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sarpsborg tingrett
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Spesialenheten Politi
Spesialenheten for politisaker, Oslo
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
16.05.2019