Bjørn Soknes
En av landets mest erfarne påtalejurister, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, er blant utvalgets medlemmer (Foto: Tore Letvik)

Vil vite om partnerdrap kan forhindres

Et utvalg skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner.

Mandag, 15. oktober 2018 - 7:55

Professor Ragnhild Helene Hennum skal lede utvalget som er nedsatt for å gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. En av landets mest erfarne påtalejurister, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, er blant utvalgets medlemmer.

Hensikten med utvalget er å avdekke om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering i forkant av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.

Utredningen er et ledd i oppfølgingen av regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).

– Potensialet for å forebygge er stort

– Partnerdrap utgjør mellom 20 og 30 prosent av alle drap som begås i Norge hvert år. Forskning viser at disse drapene sjelden kommer uten forvarsel. Potensialet for å forebygge bedre og mer systematisk er derfor stort, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet innen utgangen av september 2019.

Utvalgets leder, Ragnhild Helene Hennum (51) er jurist, rettssosiolog og professor i offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Utvalgets øvrige medlemmer er

  • Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, Trondheim
  • SARA-koordinator, Kristine Eikemo, Bergen
  • Psykologspesialist Solveig Karin Bø Vatnar, Tønsberg
  • Rådgiver Heidi Marie Engvold, Oslo
  • Leder Fakhra Salimi, Oslo
  • Psykolog Henning Mohaupt, Stavanger
  • Leder Eilif Norvang, Karasjok
  • Leder Tove Hægg Versland, Kristiansand
  • Kommuneoverlege Klaus Melf, Fusa

 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021