Håndtrykk (Foto: iStock)

Kundene er fornøyd med advokatene 

En måling av kundetilfredshet viser at det er frisører og advokater som stikker av med topplasseringene.

Mandag, 18. mars 2019 - 9:39

Det er EPSI Ratings måling for 2018 som viser dette. Selskapet leverer kundetilfredshetsanalyser.

I målingene er det kundene selv som setter karakter på ulike leverandører og det er gjennomført nesten 20.000 dybdeintervjuer av privatpersoner og bedrifter rundt om i Norge. 

Bredbåndsleverandørene har mange misfornøyde privatkunder, mens mobilselskapene har en hel del å ta tak i når det gjelder å styrke kunderelasjonen til bedriftene rundt om i Norge, skriver EPSI i en pressemelding.

I privatsegmentet viser målingene at både tannleger, optikere og fastleger skårer høyt, men det er frisører som samlet sett kan vise til den beste kundetilfredsheten. 

I bedriftsegmentet viser studiene at det er advokatene som kommer aller best ut. Bedriftene opplever jevnt over at kvaliteten på arbeidet og servicen som gis er meget god, skriver selskapet. 

Reisebyråene og revisjonsselskapene får også tommel opp, og også de leverer godt på forventningene. 

Kundetilfredsheten steget

Blant selskapene som er målt i privatsegmentet i 2018 er det Sbanken som totalt sett fikk den beste tilbakemeldingen fra sine kunder. 

Handelsbanken følger hakk i hel, og har sakte men sikkert nærmet seg nivåene til Sbanken. 

Get kommer dårligst ut i oversikten, mens Ice er den som kan vise til størst fremgang.

I bedriftssegmentet er det KLP forsikring som får den beste totalskåren. 2018 viste ytterligere fremgang for selskapet. Revisjonsselskapet Deloitte har også styrket kundetilfredsheten og er nummer to i oversikten. 

Ifølge EPSI har kundetilfredsheten steget jevnt og trutt siden finanskrisen i 2008. 

Forsikringsbransjen kan vise til særlig positiv utvikling, og både privat- og bedriftskundene er langt mer tilfredse i dag enn for 10 år siden, melder selskapet.

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019