Forsøkte å få spring­kniver og gass­pistol inn i ting­huset 

Springkniver. Batangakniver. Gasspistol. Dette er blant gjenstandene som ble avslørt av sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus i 2018. 

Mandag, 18. februar 2019 - 12:01

Over 150 000 personer passerte gjennom sikkerhetskontrollen i 2018, som var det første året med etablert sikkerhetskontroll gjennom hele året i Oslo tinghus.

Det ble tatt beslag i 35 ulovlige gjenstander i forbindelse med sikkerhetskontrollen.

Dette var blant annet springkniver, batangakniver, kredittkortkniver og en gasspistol.

Alle beslagene resulterte i en involvering fra politiet i en eller annen form. 

«Bærebjelke i den forebyggende sikkerheten» 

I tillegg til metalldetektor og røntgenskanning av vesker og annet medbragt, bidro også et oppdatert system for kameraovervåking og perimetersikring ved tinghuset til økt sikkerhet for besøkende, aktører og ansatte, i følge Oslo tingrett. 

«Sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus i 2018 er en bærebjelke i den forebyggende sikkerheten på tinghuset. Kapasiteten ble satt på prøve på høstparten med en ny «rekord»:  mellom kl.08:00 - 09:00 passerte hele 521 personer gjennom sikkerhetskontrollen. Alle ble loset trygt og effektivt igjennom, med visshet om at de ikke medbragte farlige gjenstander», skriver tingretten i sin årsmelding for 2018. 

Dette er sikkerhetskontrollens tall for hele 2018: 

- Kontrollerte personer i metalldetektor: 150 134 

- Røntgengjennomlyste kolli: 223 163 

- Manuelle kontroller: 2435 

- Bagasjesjekker: 580  

- Oppbevaring av uønskede gjenstander: 789 

- Beslag av 35 ulovlige gjenstander. 

Flere trusler

Om sikkerhetstiltakene skriver tingretten: 

«Trusler mot ansatte, aktører og vitner i domstolene er dessverre noe som skjer fra tid til annen. I 2018 ble det fremsatt flere alvorlige trusler som førte til anmeldelse av trusselutøvere. Politiet tar sakene på alvor og foretar nødvendige skritt for å følge opp sakene gjennom etterforskning og andre tiltak for å sikre de ansatte.

Sosiale medier brukes i stor grad som «innslagspunkt» for trusler. Dette gjør dessverre at ansatte i større grad enn tidligere kan oppleve at aktiviteter på sosiale medier må begrenses. 

Som følge av sikkerhetskontrollen har antall saker med behov for forsterket sikkerhet fortsatt gått ned. I 2018 hadde vi forsterket sikkerhet i 19 saker. Vi ser likevel en økende tendens til at saker krever særskilte tiltak utover grunnsikring.» 

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019