Hallvard Øren og Farah Ali skal lede likestillingsutvalget og kvinneutvalget i Juristforbundet
Hallvard Øren og Farah Ali leder likestillingsutvalget og kvinneutvalget i Juristforbundet

Disse er med i Jurist­forbundets nye utvalg

Dette er juristene som har fått plass i Kvinneutvalg og Inkludering- og mangfoldutvalg.

Tirsdag, 26. mars 2019 - 12:28

Under Juristforbundets landsmøte i fjor ble det vedtatt å opprette et kvinneutvalg og et inkluderings- og mangfoldutvalg.

Det ble besluttet at Hallvard Øren leder Inkluderings- og mangfoldutvalget og at Farah Ali er leder av Kvinneutvalget

Hallvard Øren jobber til daglig hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Farah Ali jobber som advokat i NITO.

Nå er medlemmene til de to utvalgene besatt etter en søknadsrunde og avgjørelse i Juristforbundets hovedstyre.

Kvinneutvalget består av:

 • Farah Ali (leder), advokat NITO
 • Heidi Hansen, politiadvokat Oslo politidistrikt
 • Medina Mahic, førstekonsulent Oslo politidistrikt 
 • Kristin Alseth Hansen, HR-sjef i Bamble kommune
 • Cecilie Carlstedt, advokat Delta
 • Sofie Foshaug, student UiT

Inkludering- og mangfoldutvalget består av:

 • Hallvard Øren (leder), Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Maryam Iqbal Tahir, seniorrådgiver Forsvarsdepartementet
 • Camilla Fosse, leder av Kreftforeningens rettshjelpstjeneste
 • Johanne Bertling Krogstad, rådgiver UiT
 • Helene Rørmark Olsen, namsfullmektig Vest politidistrikt
 • Jamal Sajid Ahmad, student UiO

– På tide

– Det er på tide at Juristforbundet tar førersetet og viser jusverdenen hvor viktig det er med inkludering og mangfold, sa Hallvard Øren til Juristen ifjor .

– Samfunnet og også jusverdenen er tjent med et bredere persongalleri. Vi vil jobbe for variasjon i kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksualitet, sa Øren. 

Ali sa til Juristen ifjor at hun begynte på jusstudiet med et ønske om å hjelpe andre, og at hun alltid har vært spesielt opptatt av kvinners rettigheter. 

– Det er i dag mange kvinnelige jurister, og det har vært overvekt av kvinner på studiet i flere år. Likevel gjenspeiles ikke dette i toppstillinger, sa hun.

– Vi vet at det er for få kvinner på partnernivå i det private, men vi bør også kartlegge kvinnelige jurister oppover i det offentlige. Har de like mange lederstillinger som menn eller er det store forskjeller her også? Og ikke minst: hvorfor er det slik? 

Farah Ali pekte også på at lønnsforskjellene mellom mannlige og kvinnelige jurister vokser etter foreldrepermisjon, og mener det er viktig å se på hvorfor det er slik.

Ledige stillinger:

LOGO Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune, HR-seksjonen
Søknadsfrist: 
30.03.2020
LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020