Knut Ro (Foto: Erlend Aas/Scanpix)
Advokat Knut Ro er leder av Konkursrådet (Foto: Erlend Aas/Scanpix)

Antall konkurser øker: Jurister samles til kurs i Molde

Nær 10 prosent flere konkurser ble åpnet i 2018, sammenlignet med i 2017. I mai samles ansatte i skatteetaten, revisorer og jurister i Molde for å trimme sine kunnskaper i konkurssaker.

Torsdag, 14. mars 2019 - 9:02

Konkursrådet avholder kurset som vekker interesse blant de som jobber med tvangsavviklinger og konkurser. Da tilsvarende grunnkurs i konkursbehandling ble holdt i Stavanger i september i fjor deltok et 60-tall personer, deriblant politijurister, dommere, advokater og skattejurister.

Flest innen varehandelen

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble åpnet 5010 konkurser i fjor, noe som er 9,9, eller 453 flere konkurser enn i 2017. Nesten åtte av ti konkurser, i alt 3885, var såkalte foretakskonkurser, eksklusive enkeltpersonforetak.

Statistikken viser at det var 12 prosent flere foretakskonkurser enn i 2017. Størst økning ble funnet innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner, med i alt 156 flere konkursåpninger. Dette er, i følge tallene fra SSB, også den næringen med flest foretakskonkurser, med 993 i alt.

De resterende 1124 konkursene gjaldt enkeltpersonforetak som også omfatter personlige konkurser, hvor tallet gikk opp med to prosent, eller 23 flere konkurser enn i året før. 40 prosent av de som gikk konkurs drev innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, viser tallene fra SSB.

Økt netthandel

– Deler av den økningen vi så i antall konkurser i detaljhandelen ser ut til å komme som følge av økt bruk av netthandel, sier leder av Konkursrådet, advokat Knut Ro, til Juristen.

Han mener økningen i antall konkurser gjør det mer aktuelt enn noensinne å delta på kurs og etterutdanning for de som ofte jobber med konkursbehandling.

I følge Konkursrådets informasjon om kurset er det «særlig rettet mot dommerfullmektiger/dommere, bostyrere, deltakere fra ulike skattemyndigheter, politi og revisorer uten lang erfaring i konkursbehandling.

Formålet med grunnkurset er å øke kompetansen og samarbeidet mellom de ulike aktørene involvert i konkursbehandling. Grunnkurset gir en grunnleggende presentasjon av konkursbehandlingens forskjellige stadier og de ulike aktørenes roller».

Konkursrådet vil finansiere store deler av kurset som holdes i Molde 14. og 15. mai.

– Så godt som alle konkursrådets medlemmer holder foredrag, og kursene har vist seg å være mer enn bare formidling og oppfriskning av kunnskap for de som deltar. Det har også vist seg å være et viktig fora for å knytte kontakter mellom ulike yrkesgrupper som jobber med konkursbehandling og en god mulighet til å sette seg inn i hvordan andre går frem i sitt arbeid med dette faget, sier Ro.

Konkursrådet

Konkursrådets medlemmer består foruten Ro av førstestatsadvokat Bård Thorsen, ØKOKRIM, Oslo, advokat Karen Margrethe Rime, Rime advokatfirma DA, Oslo, underdirektør John Alfred Sætre, Skattedirektoratet, Oslo, seniorskattejurist Rakel Ree Lilleholt, Skatt Midt-Norge, Trondheim, tingrettsdommer Hanne Tenden, Oslo byfogdembete, statsautorisert revisor Bengt Eriksen, Deloitte, Stavanger, og advokat Stine Snertingdalen, Kvale Advokatfirma DA, Oslo.

 

Ledige stillinger:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020