Skal bekjempe skatte­kriminalitet og arbeidslivs­kriminalitet

Eve Bergli er ny toppleder i Skatteetaten. 

Eve Vangsnes Bergli. Foto: Skatteetaten
Foto: Skatteetaten

Eve Bergli (46) er utdannet jurist med embedseksamen fra Universitetet i Oslo og kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for publikumsavdelingen i Arkivverket.

Nå blir hun direktør for divisjon innsats, og skal lede rundt 1500 medarbeidere, skriver Skatteetaten i en pressemelding. 

Hun får det landsdekkende ansvaret for å redusere trusselen knyttet til svart økonomi og økonomisk kriminalitet, heter det i pressemeldingen. 

Omorganisering

Bergli begynte i jobben 1. januar, men var gjennom høsten involvert med å forberede Skatteetaten på omorganiseringen som trådte i kraft når 2019 ringtes inn. Omorganiseringen innebærer at Skatteetaten går fra regioninndeling til landsdekkende organisering. 

Divisjonen Bergli skal lede består av avdelingene storbedrift, skattekriminalitet, fokusområder og innsikt. 

- Nå etablerer vi landsdekkende, spesialiserte fagmiljøer som skal følge opp våre prioriterte risikoer. Det gir en forsterket og mer effektiv innsats mot de prioriterte områdene våre. De fleste etterlever reglene på skatte- og avgiftsområdet, men det er et stort samfunnsproblem at noen velger å ikke bidra til velferdssamfunnet, sier Bergli.