Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger (Foto: Thomas Haugersveen)

Tortur­forebyggings­komité bekymret for psykisk syke i fengsler

– Rapporten støtter våre funn blant annet når det gjelder bruk av isolasjon, sier sivilombudsmannen.

Mandag, 21. januar 2019 - 10:39

Europarådets torturforebyggingskomité, CPT, uttrykker «alvorlig bekymring» over forholdene for sterkt psykisk syke innsatte i Norge

I en rapport oppfordrer CPT norske myndigheter til å prioritere byggingen av en ny regional psykiatrisk sikkerhetsavdeling i Oslo.

Rapporten, som ble offentliggjort 17. januar, kommer etter at Europarådets komité for forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT) besøkte Norge i mai/juni måned i 2018. 

Isolasjon

I rapporten forteller CPT-delegasjonen at den observerte store problemer i fengslene knyttet til det å få innsatte med alvorlige psykiske lidelser overført og adekvat behandlet på psykiatrisk sykehus. 

CPT har også tidligere ytret bekymring over disse innsattes situasjon, og mener situasjonen nå er så alvorlig at en ny regional psykiatrisk sikkerhetsavdeling må prioriteres i Oslo.

I tillegg til å uttrykke sin bekymring for behandlingen av alvorlig psykisk syke fanger, reagerer komiteen på soningsforholdene for innsatte i isolat, og kommer med konkrete forslag til tiltak for å gjøre forholdene mer humane for de innsatte.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har ventet på rapporten og kom med denne umiddelbare reaksjonen kort tid etter at den ble offentligjort:

– Vi er glade for at rapporten nå har kommet. Den er svært interessant, og støtter våre funn blant annet når det gjelder bruk av isolasjon, sier Falkanger til Juristen.

22 timer på cella

Delegasjonen gjennomførte besøk ved Bodø og Ullersmo fengsler, samt målrettede besøk til Bergen, Ila og Oslo fengsler. 

I noen av de besøkte fengslene fant CPT et antall varetektinnsatte som befant seg i en situasjon som rapporten betegner som spesiell bekymringsfull.

De satt i domstolbestemt isolasjon etter § 186a i straffeprosessloven, og var vanligvis innelåst på sine celler i 22 timer per dag, skriver CPT.

Fangene fikk en time i luftegård alene, og tilgang til treningsrom alene i en time.

«Følgelig ble de fleste under domstolbestemt isolasjon holdt i isolasjon. Gitt de potensielt skadelige effektene av en slik ordning, anbefaler CPT at norske myndigheter tar de nødvendige skritt for å sikre at disse innsatte får tilbud om et strukturert program for målrettet og helst ut-av cella-aktiviteter og at de på daglig basis tilbys meningsfylt menneskelig kontakt. Målet bør være at de berørte fangene dra nytte av slik kontakt i minst to timer hver dag», skriver CPT i sin rapport.

Ledige stillinger:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
09.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
15.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019