Hammar, lovbok Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Sterk økning av publikums­saker hos Konfliktrådet

Flere unge lovbrytere får også ungdomsstraff og ungdomssoppfølging. 

Torsdag, 10. januar 2019 - 10:11

Konfliktrådet i Oslo og Akershus hadde i 2018 en økning på 13 prosent i antall henvendelser, opplyser de i en pressemelding.

Konfliktrådet mottok 849 saker i 2018, mot 749 i 2017. Størst økning er det i antall saker fra publikum. Denne kategorien har økt med hele 61 prosent, fra 187 i 2017 til 301 i 2018.

- Økningen i det totale sakstallet for 2018 er både gledelig og ønsket sier konfliktrådsleder Ellen Ystgaard Tjemsland.  

Konfliktrådet skriver i en pressemelding at utviklingen var ventet, delvis fordi publikum fra starten av 2018 kunne bruke en sikker digital innmelding av saker. 

- Folk tar kontakt om alt fra familieanliggender til tvister med naboer om bråk, dyrehold eller utbygging. 

Flere får ungdomsstraff

Også i straffereaksjonene mot unge lovbrytere ser man en økning i året som gikk. Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging økte med 14 prosent fra 2017.

«Det er en trend over hele landet at påtale og domstoler ser verdien av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging for unge lovbrytere.»

Når det gjelder saksmengden fra politiet og påtalemyndigheten er denne redusert med seks prosent. 

«Denne tendensen har vedvart over tid, og var gjenstand for samarbeidsmøter mellom konfliktrådet og politiet siste del av fjoråret. Resultatet er en samarbeidsavtale, som vi forventer vil bidra til å snu utviklingen.»  

Voldssaker utgjør den største sakskategorien med 205 enkeltsaker. 

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Høyesterett
Søknadsfrist: 
21.01.2019
LOGO BUFDIR
BUFDIR
Søknadsfrist: 
23.01.2019
LOGO Riksvåpen
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
25.01.2019
LOGO Kulturdept
Kulturdepartementet
Søknadsfrist: 
03.02.2019
LOGO NIM
Norges nasjonale institutt for menneskerettigheter
Søknadsfrist: 
04.02.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
06.02.2019
LOGO Stortinget
Stortinget, Konstitusjonell avd
Søknadsfrist: 
06.02.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
10.02.2019
LOGO Riksvåpen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
10.02.2019
LOGO Riksvåpen
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
12.02.2019
LOGO Riksvåpen
Borgarting lagmannsrett
Søknadsfrist: 
12.02.2019
LOGO Riksvåpen
Eidsivating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
12.02.2019
LOGO Riksvåpen
Nordre-Troms tingrett
Søknadsfrist: 
12.02.2019
LOGO KPMG Law
KPMG Law Advokatfirma
Søknadsfrist: 
17.02.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
17.03.2019