Skatte­jurister samlet i nye lokaler

Skattejuristene i Skatteetatens nye lokaler i Moss forteller om en arbeidshverdag med et stort faglig miljø og varierte arbeidsoppgaver. – Vi får ofte opp pulsen på jobb.

Skatteetaten i Moss - Hege Høyalmen, Anne Karine Lødeng, Knut Morten Carlsen, Amir Shahzad-Landsverk, Anette Ansteensen. Foto: Tuva Bønke Grønning
Skatteetaten i Moss - Hege Høyalmen, Anne Karine Lødeng, Knut Morten Carlsen, Amir Shahzad-Landsverk, Anette Ansteensen. Foto: Tuva Bønke Grønning

Intenst byggearbeid og lyder som gjør det nesten umulig å snakke med noen utenfor er som forduftet når du kommer deg innenfor døra i de nye lokalene til Skatteetaten i Moss.

Da lokalene stod klare høsten 2018 flyttet rundt 170 ansatte inn, omtrent 40 av dem jurister. En helt fersk omorganisering av Skatteetaten fra 1. januar 2019 gjør at de alle nå jobber landsdekkende og ikke lenger bare har fokus på en bestemt region.

De fem juristene vi møter har alle jobbet i Moss også før omorganisering og nye lokaler, og Anne Karine Lødeng, som jobber i avdelingen Innsats - storbedrift, forteller at arbeidsoppgavene i stor grad skal være de samme.

Avdelingskollega Hege Høgalmen legger til at for storbedrift vil mange av de største selskapene likevel være på Østlandet. De beskriver begge jobben som givende, dynamisk og utfordrende.

- Det står noe om «våre» skatteytere hver uke i DN, og jeg har hele tiden følelsen av å jobbe med aktuelle og spennende saker. Vi fatter vedtak, gir forhåndsuttalelser, følger saker i retten og holder foredrag. Arbeidshverdagen er veldig variert, sier Lødeng.

Hun forteller at de også har en del utenlandssaker, og at de i 2018 hadde to saker i Høyesterett.

- Det er klart det er dager hvor du føler du sitter mye med pirk, men sånn vil jeg tippe det er for de aller fleste jurister, legger Høgalmen til.

Forvaltningsrett og kriminalitet

I motsetning til kollegaene som jobber med storbedrifter og som ofte har god tilgang på informasjon og godt samarbeid med skatteyterne, har Knut Morten Carlsen på skattekrim utfordringer med det motsatte.

Han forteller at de i stor grad jobber med å finne de som prøver å unndra verdier fra skatt og merverdiavgift og ikke vil gi informasjon, og med å finne verdier som Skatteetaten kanskje ikke vet at finnes i utgangspunktet.

Skatteetaten i Moss - Amir Shahzad-Landsverk, Anette Ansteensen, Knut Morten Carlsen, Anne Karine Lødeng, Hege Høyalmen. Foto: Tuva Bønke Grønning
Skatteetaten i Moss - Amir Shahzad-Landsverk, Anette Ansteensen, Knut Morten Carlsen, Anne Karine Lødeng, Hege Høyalmen. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Vi jobber opp mot multikriminelle som bedriver arbeidskriminalitet, skattekriminalitet, miljøkriminalitet og trygdekriminalitet. Denne kriminaliteten er ofte internasjonal og grenseoverskridende. En del av jobben er å finne de som ikke vil bli funnet, forteller Carlsen, og fortsetter:

- Det er utrolig spennende å jobbe med spesiell forvaltningsrett (skatteforvaltningsloven), skatterett og merverdiavgift i skjæringspunktet mot strafferett og straffeprosessloven. Skatteetaten vil også fra 1. juli 2019 få hjemmel til å foreta bevissikring på lik linje med Konkurransetilsynet og Finanstilsynet

Carlsen forteller at det å jobbe landsdekkende er nytt for hans avdeling, i motsetning til storbedrift, som tidligere har hatt kontroller over hele landet.

- Omorganiseringen vil innebære noen nye måter å samarbeide på. Det blir spennende og noe i alle fall jeg ser frem til, sier han.

For Carlsen er det Skatteetatens samfunnsoppdraget som er det viktigste ved jobben, og være med på å sikre finansieringen av velferdsstaten.

- Som jurist i Skatteetaten er du med på å bidra til rettssikkerhet og opprettholde og styrke legitimiteten til skattesystemet, sier han.

Kontrolloppdrag

Også kollegaene på avdelingen Fokusområder, Aamir Shahzad-Landsverk og Annette Ansteensen beskriver hverdagen som variert. For dem er kontroll en stor del av oppgavene.

- Det er et dynamisk rettsområde hvor det skjer mye. Vi får brukt alle rettskildene og jobber mye tverrfaglig og i team, forteller Ansteensen.

Shahzad-Landsverk forklarer at deres arbeidsgruppe har hovedfokus på merverdiavgift og avgiftsunndragelse og at de er mye og ofte ute av kontoret på kontrolloppdrag.

Det hender ofte at det avdekkes graverende overtredelser som blir anmeldt, og de samarbeider derfor også tett med politiet i mange saker. Han trekker også frem gode karrieremuligheter innad i Skatteetaten som et stort pluss ved jobben.

- Hvis jeg skulle selge inn Skatteetaten som arbeidsplass vil jeg si at den byr på mange og varierte faglige utfordringer, konkurransedyktige vilkår og en fleksibel arbeidshverdag.

Mange kollegaer

Ingen av de fem skattejuristene hadde sett for seg en jobb i Skatteetaten under studietida.

- Når man blir mer moden som jurist ser man mulighetene og at en slik arbeidsplass har utrolig mye spennende å by på, mener Knut Morten Carlsen, som tidligere har jobbet som advokat i et stort forretningsadvokatfirma.

Til tross for at det sitter nesten 170 ansatte i samme bygg, beskriver de miljøet som godt.

- Det er riktignok mange kollegaer, men det gir også et godt faglig miljø. Vi får brukt jusen og juridisk metode i stor grad i arbeidshverdagen, og det hender ofte at vi får opp pulsen litt på jobb også, sier Anne Karine Lødeng.

Carlsen forteller at de fleste av sakene som juristene på skattekontoret arbeider med er komplekse og berører en rekke andre disipliner som regnskapsrett, kontrollmetodikk og kompliserte økonomiske beregninger og verdsettelser.

- I de fleste sakene arbeider derfor juristene sammen i tverrfaglige team med siviløkonomer eller revisorer. Et slikt teamarbeid er ofte helt nødvendig for å kunne belyse sakene tilstrekkelig og komme til bunns i problemstillingene.