Thea Totland
Advokat Thea Totland i Barneadvokatene

Krever at advokatene får gjennomgå saker siktet dommer har vært involvert i

Advokater ber om å bli informert om alle saker siktet dommer har hatt, der overgrep mot barn har vært tema.

Lørdag, 19. januar 2019 - 13:00

– Vi ber tingretten granske alle saker dommeren har hatt befatning med hvor mulige seksuelle overgrep mot barn har vært et tema. Vi mener dette er helt nødvendig for å undersøke om barn og foreldre har fått en korrekt og uhildet behandling av tingretten i disse sakene, sier advokat Thea W. Totland i Barneadvokatene.

I et brev til sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett ber Totland og Barneadvokatene om at :

- Oslo tingrett identifiserer alle saker den aktuelle dommeren har hatt hvor mulig overgrep mot barn har vært et tema; straffesaker, saker etter barnevernloven og saker etter lov om barn og foreldre.

- At prosessfullmektigene i de sakene som identifiseres varsles.

Det var i går det ble kjent at en dommer ved Oslo tingrett er siktet for overtredelse av straffeloven § 311 første ledd, som omhandler å ha skaffet seg tilgang til og/eller vært i besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn.

Ikke erkjent straffskyld

Domstoladministrasjonen meldte også at dommeren fratrer stillingen sin. Dommerens forsvarer, advokat Vegard Aaløkken, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han har svart på politiets spørsmål og han har ikke erkjent straffskyld, sier Aaløkken til NRK.

I brevet til Oslo tingrett skriver advokat Thea W. Totland i Barneadvokatene:

“En ren intern gjennomgang, hvor Oslo tingrett selv vurderer sakene uten å å varsle partene, vil ikke være tilfredstillende eller egnet til å ivareta domstolenes omdømme.”

“Hver enkelt advokat i relevante saker som den aktuelle dommeren har vært involvert i, må på selvstendig grunnlag få mulighet til å gå gjennom sakene  på nytt for å vurdere eventuelle skritt”, skriver hun. 

“Etter vår oppfatning må hensynet til de involverte barns rettssikkerhet her veie tyngre enn behovet for å beskytte den siktede dommeren mot identifisering.”

– Svært alvorlig

– Det er svært alvorlig at en dommer blir siktet for forhold som dette. Jeg vil understreke at det er tidlig i etterforskningen og at siktede ikke er dømt, sier sorenskriver Yngve Svendsen til NRK.

– Det er jo noe av det som er med på å gjøre det enda mer alvorlig, at det er en siktelse mot en som selv har som jobb å dømme andre. Nå vil jeg understreke at han har søkt avskjed som dommer, og fått innvilget avskjed, og at han ikke lenger er dommer, sier Svendsen.

Ledige stillinger:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
09.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
15.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019