Morten Holmboe (t.v.) og Tor-Geir Myhrer (Foto: Politihøgskolen)

Bok avdekker  svakheter i bruk av politiattester  

Til dels alvorlige straffbare forhold fremkommer ikke, selv i barneomsorgsattester.  

Tirsdag, 15. januar 2019 - 9:17

Boken «Vandel – om politiattester og vurdering av skikkethet», skrevet av professorene Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen, viser  blant annet  at barnehageansatte kan være dømt for straffbare forhold, uten at det fremgår av politiattesten.  

 For å kunne jobbe på en del arbeidsplasser, som skoler og i barnehager, må man vise frem politiattest. Det gjelder også noen verv og studier, som for å kunne være idrettsleder eller bli politistudent. 

Mange vil nok tro at begrepet «plettfri vandel» betyr at personen har gått fri for alt som har med straffbare handlinger å gjøre.  

 De to professorene Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer har tatt et dypdykk i hva politiattestene egentlig inneholder. I en av deres undersøkelser fremgår at av alle politiattester som ble utferdiget i 2017 var bare ni prosent såkalte ordinære politiattester. 

Flest utferdigelser var det av barneomsorgsattester, med hele 46 prosent. Boken viser  imidlertid  at de som trodde at barnehageansatte ikke kan være dømt for å ha gjort noe straffbart må tenke  om igjen.

Forfatterne peker på flere hull i lovverket. I noen tilfeller er det til dels alvorlige straffbare forhold som ikke vil fremkomme på en politiattest.  

 Kroppsskade mot barn  

- En politiattest gir ikke to streker under svaret. Mange vil nok bli overrasket over at en barneomsorgsattest for eksempel ikke vil inneholde om personen er dømt for kroppsskade mot et barn, med mindre den er betegnet som «grov».

- Med andre ord finnes det straffbare forhold som ikke står på politiattesten som kunne være interessant for oppdragsgiveren å kjenne til,  fortalte  professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen  da boken ble lanset.

Boken gir svar på spørsmål som:  Hva innebærer «plettfri vandel»? Hvem kan be om å få politiattest? Og hva fremgår av en politiattest?  

 137 lovhjemler  

I boken redegjøres det for rettslige problemstillinger knyttet til politiattester og vurdering av skikkethet. Forfatterne lister blant annet opp 137 lovhjemler som gir rett til å innhente politiattest. Begge er opptatt av at hensynene bak vandelsreglene må avveies mot hensynet til enkeltpersoners personvern.  

- Selv om samfunnet skal vite mye om deg, kan det være nødvendig at ikke alle vet alt om deg og at du har ditt personvern for å kunne fortsatt være til nytte for samfunnet og fungere i arbeid. Det er et viktig hensyn å ha med seg når man vurderer om det skal innføres strengere regler om vandelskontroll.

- Likevel er det en del tilfeller hvor det kan være nødvendig å utvide omfanget av politiattester, sier Holmboe til Politihøgskolens nettsted. 

 Avdekker behov for endringer i lovverket  

 Forfatterne peker på flere forslag til endringer i dagens lovverk som de mener vil bidra til at politiattester bedre tjener sitt formål.  

 - Hva som er «plettfri», «tilfredsstillende» eller «hederlig» vandel, er ikke alltid så lett å vite. Vi foreslår at begrepene klargjøres i lovverket, slik at brukerne av politiattester har klare retningslinjer å holde seg til. Vi foreslår også at de såkalte barneomsorgsattestene utvides slik at vold mot barn anmerkes på attesten, sier Morten Holmboe.  

 Boken er antatt å  være spesielt nyttig for alle som jobber med vandelsspørsmål innen politiet, HR, ideelle organisasjoner og advokater, og knytter sammen praktiske problemstillinger med juridiske problemstillinger.  

Ledige stillinger:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
09.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
15.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019