UiO studenter

- Klima og energi er sentrale utfordringer for samfunnet med mange komplekse spørsmål

UiO har fått EU-støtte til nytt undervisningsopplegg i «internasjonal klima- og energirett». I tillegg investerer Equinor i samarbeid på området.

Onsdag, 23. januar 2019 - 8:43

- Vi ser et stort behov for jurister med miljø- og energirettskompetanse i bransjen og hos myndighetene. Kompetansen behøves, og det er vår jobb som høyere utdanningsinstitusjons å gi studentene det riktige verktøyet, sier Catherine Banet.

Hun er førsteamanuensis og ansvarlig for faget «internasjonal klima- og energirett» ved Det juridiske fakultetet på UiO. Fra og med våren 2019 og frem til våren 2021 tilbyr det juridiske fakultet et nytt undervisningsopplegg for valgemnet.

Catherine Banet
Førsteemanuensis Catherine Banet ved juridisk fakultet

Undervisningsopplegget er resultatet av et samarbeid med Universitetet i København og University of Denver. Undervisningen vil blant annet bestå av videokonferanser med studenter og forelesere ved de andre universitetene på samme tid.

Det vil også bli en samling av studentene fra alle tre universitetene i København i april i år. I 2020 vil det være en samling i Denver, og i 2021 i Oslo

Det grønne skiftet

Foreleserne skal undervise i internasjonal, europeisk og nasjonal klima- og energirett (norsk, dansk og amerikansk).

- Dette er et initiativ vi tok i fjor som et ledd i internasjonaliseringen av utdanningen. Det blir utrolig spennende å jobbe med andre universiteter om et tema som er svært viktig for alle, sier Banet.

- De tre landene er riktignok veldig ulike, men med et felles mål om å redusere klimautslippene og tilrettelegge for energiomlegging, det som i Norge man kaller det grønne skiftet.

Banet forteller at de har fått EU-støtte for å gjennomføre prosjektet som starter allerede dette semesteret.

- Det har vært stor interesse blant studentene, ikke minst på grunn av den komparative komponenten og samarbeidet mellom studenten med studietur. Dette er også et veldig aktuelt tema som mobiliserer mange studenter.

Reise dekkes av EU

På grunn av begrensede plasser og en del reiseutgifter som dekkes av EU-midler er det i første omgang bare 15 plasser på prosjektet. Studenter som ikke ønsker å være med eller ikke får plass i prosjektgruppen har anledning til å følge undervisningen og ta eksamen på vanlig måte.

- Det er viktig for oss å tilby relevant undervisning som viser siste utvikling i faget. Klima og energi er sentrale utfordringer for samfunnet med mange komplekse spørsmål, sier hun.

- Vi ønsker å tilby gode muligheter til å fordype seg og bygge seg opp en profil i løpet av studietiden.

Equinor investerer 

Tidligere i januar ble det også klart at Equinor og UiO har inngått en femåring samarbeidsavtale som innebærer at UiO får overført 10 millioner kroner i året frem til 2023. 

Energi- og klimarett er et av fire områder avtalen fokuserer på. 

- De tidligere avtalene mellom UiO og daværende Statoil har fokusert på forskningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet vårt, men nå er vi veldig glade for at den nye avtalen også omfatter et fagmiljø ved Det juridiske fakultetet, sa UiOs rektor Svein Stølen til Uniforum.

Stort behov

I et intervju med Juristen i november trakk miljøadvokat Tine Larsen frem et stadig økende behov for juridisk kompetanse på feltet. 

- Miljøbevegelsen er vant til å jobbe mest politisk og tenke på å vinne politiske kamper, men det er et økende behov for tilknytte seg juridisk kompetanse på feltet også, sa hun. 

Larsen forteller at hun ofte får henvendelser fra miljøorganisasjoner, men at de sjelden har mulighet til å ta saker til retten.

- I en rettssak har gjerne begge parter en økonomisk interesse av å vinne, men hvem har en økonomisk interesse av å gå til sak for naturen? Det er et spørsmål om rettssikkerhet.

Ledige stillinger:

LOGO Politiet PFT
Politiets Fellestjenester
Søknadsfrist: 
02.07.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020