Flytter arbeids­plasser

Forbrukertilsynet flyttes. 40-50 stillinger skal ut av Oslo.

Linda Hofstad Helleland (Foto: Martin B. Andersson/BLD)

Forbrukertilsynet flyttes ut av Oslo. Tilsynets oppgaver skal ligge ved hovedkontoret for et utvidet tilsyn, som skal legges til Grenlandsområdet, melder regjeringen. 

Forbrukertilsynet skal samtidig overta Forbrukerrådets nåværende kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien. 

Endringene innebærer at rundt 40-50 stillinger flyttes ut av Oslo.

LES OGSÅ: – Tung beskjed for de ansatte 

Det er planlagt at omstillingsprosessen kan foregå innenfor en periode på inntil to år.

– Jeg forstår at disse endringene oppleves som dramatiske for de ansatte som blir berørt. Men som statsråd har jeg ansvaret for å bidra til en best mulig organisering av sektoren, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

– Jeg vil legge til rette for en best mulig prosess overfor de ansatte. De vil bli godt ivaretatt i tråd med de reglene som gjelder for omstilling i staten.

Samler behandlingen

Endringene gjøres i forbindelse med at behandlingen av forbrukerklager skal samles under Forbrukertilsynet. Dette omfatter tvisteløsningen i Skien, Tromsø, Stavanger, klagebehandlingen i Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget, og oppgavene som ligger i Forbruker Europa.

Hovedkontoret til det utvidede Forbrukertilsynet vil bli lagt til Grenlandsområdet, og oppgavene til dagens Forbrukertilsyn, blant annet tilsynsoppgavene, skal ligge ved hovedkontoret. Klagebehandlingen organiseres med utgangspunkt i dagens kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien (Grenlandsområdet)

– Klagebehandlingstilbudet skal samles hos Forbrukertilsynet, og Forbrukerrådet skal rendyrkes som forbrukernes interesseorganisasjon. Formålet med dette er å skape et bedre vern for norske forbrukere, sier Linda Hofstad Helleland.

Endringene innebærer også at Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget avvikles, og at oppgavene overføres til Forbrukertilsynet.

Overrasket

– Forbrukertilsynet er overrasket over at beslutningen kommer nå, bare få måneder før stortingsmeldingen om forbrukerpolitikken legges fram for Stortinget. Etter vårt syn ville det vært naturlig å diskutere en så omfattende endring i forbrukerapparatet i stortingsmeldingen, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth i en kommentar på tilsynets nettside.