Ber politiet melde fra om helsepersonell

Bare i 4 av 20 tilsynssaker mot helsepersonell hvor politiet var involvert, hadde politiet selv meldt fra til tilsynsmyndigheten. Nå tar Fylkesmannen i Oppland grep.

Lab.
Bedre informasjonsflyt mellom politi og tilsynsmyndighetene er et ledd i arbeidet for å bedre pasientsikkerheten og bevare tilliten til helsepersonell og helsetjenesten, skriver Fylkesmannen (Illustrasjonsfoto: pixabay)

I et brev til Innlandet politidistrikt, med overskriften «Ønsker bedre kommunikasjon mellom Fylkesmannen og politiet», redegjør Fylkesmannen i Oppland for sine funn.

Etter en gjennomgang av 20 tilsynssaker hvor politiet var involvert, fant Fylkesmannen at politiet bare hadde meldt fra til tilsynsmyndigheten i fire av dem.

”Vi har derfor bedt Politimesteren om å vurdere tiltak for å bedre informasjonsflyten mellom Innlandet politidistrikt og tilsynsmyndighetene i saker mot helsepersonell. Dette er et ledd i arbeidet for å bedre pasientsikkerheten og bevare tilliten til helsepersonell og helsetjenesten”, skriver Fylkesmannen på sin nettside.

Fylkesmannen har gjennomgått hendelsesbaserte tilsynssaker der tilsynstema har vært sammenfallende med forhold som er straffbare, og der det straffbare forholdet i saken er et vesentlig grunnlag for tilsynssaken.

De fleste slike saker sendes til Statens helsetilsyn med henblikk på administrative reaksjoner. Mange slike saker ender med autorisasjonstap eller begrenset autorisasjon, ifølge Fylkesmannen som understreker at «det er viktig at helsepersonell som er involvert i saker der de etterforskes for eller er straffet for visse typer forhold, raskt blir tatt ut av fra pasientbehandling.”

Da er det viktig at tilsynsmyndigheten får informasjon om forholdet raskt. 

– Burde varslet

«Politiet er en viktig kilde til informasjon i disse sakene. Vår analyse viser at det ofte ikke er god nok informasjonsflyt mellom politiet og tilsynsmyndigheten», skriver Fylkesmannen.

Fylkesmannen lister i et brev opp de 20 sakene som er gjennomgått.  

Det er saker der helsepersonell er dømt for besittelse av fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, en lege som var siktet for overgrep mot barn før han ble lege, rusmiddelmisbruk, underslag av trygdens midler, medikamenttyveri, seksuell krenking av pasient, våpentyveri og andre forhold.

Politiet burde varslet tilsynet, skriver Fylkesmannen om sakene.