Rune Fjeld

Skal lede undersøkelser etter Tolga-avsløringene

– Det er veldig beklagelig at slike ting kan skje. At systemet ikke er tilstrekkelig robust til at man kan unngå dette som har funnet sted i Tolga.

Tirsdag, 16. oktober 2018 - 16:11

Dette sier assisterende fylkesmann i Hordaland, Rune Fjeld. Den rutinerte juristen vil ha en lederrolle i undersøkelsene som regjeringen nå igangsetter.

– Formelt er det Fylkesmannen i Hordaland, som settefylkesmann, som har fått i oppdrag av statsråd Mæland å koordinere undersøkelsene som nå skal gjennomføres. Vi venter nå på å få det skriftlige oppdragsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Fjeld til Juristen.

Den foreløpig muntlige beskjeden fra statsråden går ut på at hele sakskomplekset med Tolga skal undersøkes når det gjelder tre sentrale problemstillinger.

– Det ene gjelder vergemål, og dette skal Statens sivilrettsforvaltning utføre. Det andre er forhold som omhandler diagnostisering, og dette skal undersøkes av Statens helsetilsyn. I tillegg til dette har Fylkesmannen i Hordaland, som settefylkesmann, fått oppdraget med å foreta en lovlighetskontroll når det gjelder psykisk utviklingskriteriet – det såkalte PU-kriteriet, i rammetilskuddet. Her er det sagt at det skal tas stikkprøver, og jeg oppfatter at det da skal gjøres i kommuner andre steder landet, men kan ikke svare noe detaljert rundt omfanget av dette før vi har fått oppdragsbrevet, sier Fjeld.

 – Du skal lede undersøkelsen?

– Det er embetet som har fått dette ansvaret, med fylkesmann Lars Sponheim, som den ansvarlige. Men det vil jo være meg som i det praktiske vil forestå dette arbeidet, sammen med medarbeidere her på embetet.

– Stor betydning

– Hva er betydningen av å undersøke dette?

 – Dette har stor betydning.  Som også statsråd Mæland var inne på under sin pressekonferanse, så er det jo konstatert at to av disse brødrene i Tolga ikke skulle hatt diagnosen psykisk utviklingshemmet. Det er Helsetilsynet som skal se nærmere på hvem som har gjort feil, og hvordan. Men det er klart at dette har medført utbetaling til kommunen, rett eller urett. Det skal vi finne ut av, og det er klart viktig å gå igjennom hele dette systemet med diagnostisering, og kommunenes ansvar i dette, som Statens helsetilsyn skal se på. Vi skal prøve å gi et svar på om dette er et tilstrekkelig godt nok system, sier Fjeld.

Fylkesmannen i Hordaland skal ha et koordinerende ansvar for undersøkelsene som gjøres, også i forhold til Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyns arbeid i saken.

– Dette er tidlig i prosessen, så hvordan vi skal gjøre dette i praksis er foreløpig ikke helt klarlagt. Men vi vil vel sannsynligvis komme med en felles vurdering av ulike spørsmål, sier Fjeld som understreker betydningen av det arbeidet som nå skal utføres.

– Dette er kjempeviktig. Privatpersoner har urettmessig fått diagnosen psykisk utviklingshemmet. Det er veldig beklagelig at slike ting kan skje, og at systemet ikke er tilstrekkelig robust til at man kan unngå noe slikt. Det er viktig, systemmessig, og ikke minst i forhold til tilliten til dette rammetilskuddet og til kommunene, å få prøve å få kartlagt så mye som mulig, sier Fjeld.

Innen 29. oktober skal Fylkesmannen i Hordaland gi regjeringen beskjed om hvor lang tid de vil trenge for å gjøre sin gjennomgang, og å komme med en fremdriftsplan.

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet
Søknadsfrist: 
14.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021