Seks av ti frykter pasientinfo på avveie

Frykten for sensitiv pasientinformasjon på avveie er større enn for feilbehandling. 

Tor Arne Viksjø
Direktør Tor Arne Viksjø i DIPS mener frykten for at pasientinformasjon skal komme på avveie er forståelig, men overdrevet (Foto: DIPS)

I undersøkelsen Norsk e-helsebarometer oppgir 18 prosent at de er «svært bekymret» for at uvedkommende skal få tilgang til sensitiv informasjon om dem. 41 prosent svarer at de er litt bekymret.   

På spørsmål om bekymring for at informasjon om dem kan misbrukes svarer 15 prosent at de er svært bekymret, mens 39 prosent er litt bekymret.   

Selv om 51 prosent er bekymret for at helsepersonell kan lese hele journalen deres uavhengig av hvor de jobber, er også 50 prosent bekymret for at helsepersonell skal mangle informasjon om deres helsetilstand når de mottar behandling.   

I undersøkelsen, gjennomført av Opinion på vegne av DIPS, er 2000 nordmenn og 200 leger, sykepleiere og helsepersonell intervjuet om sine erfaringer og oppfatninger av digitale helsetjenester.   

Les hele undersøkelsen HER

Overdreven frykt? 

Undersøkelsen viser at stadig flere nordmenn aktivt søker informasjon om egen behandling, gjennom digitalt innsyn i sin egen pasientjournal (EPJ), skriver DIPS i en pressemelding.   

Direktør Tor Arne Viksjø i DIPS mener frykten for at pasientinformasjon skal komme på avveie er forståelig, men overdrevet. 

– Nordmenn flest har ikke den nødvendige grunnkompetansen til å forstå alle nyansene, kompleksiteten og den store mengden sikkerhetsnivåer og risikodempende elementer som disse systemene inneholder. Sikkerhetskravene til digitale, norske pasientsystemer er meget strenge, og informasjonssikkerheten er god, sier Viksjø. 

Også Torgeir Waterhouse, direktør for Internett og nye medier i IKT Norge, mener frykten er overdrevet. 

– Frykt og skepsis er sunt, men en stor utfordring er at store, medieomtalte enkeltsaker skaper usikkerhet til det generelle sikkerhetsnivået rundt personlige data. I dette, og i mange andre tilfeller, er frykten overdrevet, sier han til d:mag, et magasin som utgis av DIPS. 

Tags