Advokat Arild Jebens i Juristforbundet. Foto: Tuva Bønke Grønning
Advokat Arild Jebens i Juristforbundet tok saken til retten på vegne av SAFE-advokaten. Foto: Tuva Bønke Grønning

Advokat får erstatning etter usaklig oppsigelse

Fagforbundet SAFE ble i Stavanger tingrett forrige uke dømt til å betale en advokat erstatning etter det retten slo fast var en usaklig oppsigelse.

Fredag, 30. november 2018 - 12:49

Konflikten oppstod da advokaten fikk et tilbud om å gå fra 60 til 100 prosents stilling. Arbeidsgiver og advokaten hadde diskutert muligheten for dette tidligere og begge parter ønsket en høyere stillingsprosent.

Advokaten valgte imidlertid å takke nei til arbeidsgivers tilbud da dette reelt ville medføre at han ville gå kraftig ned i lønn og miste dekning av pendlerkostnader mellom Stavanger og Bergen, noe han allerede hadde i sin arbeidskontrakt. SAFE var ikke villig til å justere sitt tilbud ytterligere.

Mottok oppsigelse

15. januar i år mottok advokaten en oppsigelse fra arbeidsgiver som blant annet begrunnes med at han hadde avvist tilbudet om 100 prosents stilling.

Tingretten mener oppsigelsen fremstår «mangelfull og lite fyllestgjørende» og mener det ikke ble gjort konkrete forsøk på å finne alternativer til oppsigelsen. Retten påpeker videre at terskelen for å si opp en ansatt er høy.

«Etter en samlet vurdering konkluderer retten enstemmig med at det er klart at oppsigelsen av advokaten ikke er saklig. Den er mangelfullt begrunnet, mangler bredde og dybde og retten finner det sannsynliggjort at andre momenter er vektlagt enn de som framgår av begrunnelsen» heter det i avgjørelsen.

- Tydelig dom

Arild Jebens, advokat i Juristforbundet og den som tok saken til retten på vegne av SAFE-advokaten, forteller at både han og klienten er godt fornøyd med det han beskriver som en «veldig tydelig dom».

- Vi synes det er trist at en arbeidstakerorganisasjon som SAFE, som egentlig er bygget på gode verdier, har så mangelfull innsikt i lovverket og oppfører seg slik mot en av sine egne ansatte, sier Jebens.

SAFE-advokaten har stått i jobb gjennom hele prosessen og ønsker å fortsette i sin jobb i organisasjonen.

- En arbeidstakerorganisasjon som skal kjempe for sine medlemmers rettigheter bør også gå foran med et godt eksempel når det kommer til sine egne ansattes rettigheter, sier Jebens.

- Skuffet

Advokat Christel Spannow representerer SAFE i saken.

- Dommen er mottatt og SAFE er selvfølgelig meget skuffet. Man er uenig i flere forhold i dommen og vil nøye gå gjennom denne for å vurdere en eventuell anke. Ut over dette har en ingen kommentarer, sier hun.

SAFE ble dømt til å betale 300.000 kroner til advokaten i erstatning, hvor 100.000 utgjorde erstatning for ikke-økonomisk tap, i tillegg til advokatens saksomkostninger på rett under 340.000 kroner.

Ledige stillinger:

LOGO Helfo
HELFO Tønsberg
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Fagernes
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Finansforbundet
Finansforbundet
Søknadsfrist: 
26.04.2019
LOGO Bergen Kommune
Bergen kommune, etat for landbruk
Søknadsfrist: 
28.04.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
29.04.2019
LOGO Akademikerne
Akademikerne, Oslo
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Trondheim
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO UDI
Utlendingsdirektoratet, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
02.05.2019
LOG Skatteetaten
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
04.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sarpsborg tingrett
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Spesialenheten Politi
Spesialenheten for politisaker, Oslo
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
16.05.2019