Marie Benedicte Bjørnland
PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Åpnet Juristkongress med PST-sjefen

700 jurister samlet til Juristkongress i Lillestrøm. 

Tirsdag, 20. november 2018 - 15:00

Tirsdag og onsdag denne uken er 700 jurister samlet til Juristkongress for fjerde år på rad. Etter åpningstale fra Juristforbundet nye president, Håvard Holm, holdt PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland et innlegg om sikkerhet i det åpne samfunn.

- Det ligger i tittelen på innlegget at vi vil bevare begge deler, og det bør selvsagt la seg gjøre, sier hun.

Bjørnland sa hun vil hevde debatten om sikkerhet i for stor grad har handlet om risikoen for terrorisme og overvåkning, og at trusselbildet etter den kalde krigen nesten utelukkende har vært fylt opp med terrorisme.

Hun pekte blant annet på rekruttering til høyreekstreme grupper og flyktningstrømmer som noe av flere utfordringer som vil prege fremtiden. Videre snakket PST-sjefen en del om såkalte hybride trusler.

- Hvordan forholder vi oss til trusler fra fremmede stater som ikke inneholder militære makter og som ikke nødvendigvis er ulovlige engang? spurte hun.

- Ofte er det vanskelig å bevise hvem som står bak en påvirkningsoperasjon eller bevise at det i det hele tatt pågår en påvirkningsoperasjon.

700 jurister

Juristkongress ble arrengert av Juristforbundet for første gang i 2012, og har siden vært arrangert i 2014 og 2016. 

I år er rundt 700 jurister samlet over to dager. Forelesningene og debattene er i år delt inn i seks ulike fagspor: arbeidsliv, ledelse, teknologi, menneskerettigheter, forhandlinger og eierstyring. 

Håvard Holm
Håvard Holm åpnet Juristkongress 2018 (Foto: Ole.Martin Gangnes)

 

Ledige stillinger:

LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkenemndene for barnevern og sosiale saker, Skien
Søknadsfrist: 
24.01.2020
LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020