– Det er en viktig målsetting for oss å ta del i det offentlige ordskiftet om rettspolitiske spørsmål, som en forkjemper for en liberal rettsstat og en human strafferettspleie, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther (Foto: Riksadvokaten)

Riksadvokatembetet satser på åpenhet 

Riksadvokaten satser på mer åpenhet og offentlighet og går nå inn i det nye året med ny nettside mer rettet mot publikum og presse i det som er en historisk satsing fra landets øverste påtalemyndighet.  

Onsdag, 20. desember 2017 - 0:00

Til Juristkontakt forteller assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther at en viktig målsetting med satsingen er å ta del i det offentlige ordskiftet om rettspolitiske spørsmål. 

Mens store juridiske aktører som Høyesterett, Oslo tingrett og Økokrim for lengst hadde satset på å nå ut til publikum ved bruk av egne informasjonsarbeidere sto Riksadvokatembetet fortsatt lenge uten egne ansatte med bakgrunn innen media og informasjonsvirksomhet. Nettsiden kunne heller ikke anses å være særlig ”up to date”. Nå har riksadvokaten både egen informasjonsrådgiver og en ”nyopppusset” og tidsriktig nettside på riksadvokaten.no 

Mie Skarpaas, som jobbet som informasjonsansvarlig hos Økokrim i over åtte år, har byttet jobb og er ansatt som informasjonsrådgiver hos Riksadvokaten.Den nye nettsiden innebærer en langt større tilgjengelighet av informasjon til menig mann og kvinne såvel som faglig innhold fra påtalemyndigheten til aktører innen strafferettspleien. 

å spørsmål fra Juristkontakt om årsaken til den historiske satsingen gir Knut Erik Sæther følgende svar: 

– Med en egen kommunikasjonsrådgiver har vi en som er dedikert til det kommunikasjonsfaglige og bidrar til å tenke helhetlig på dette området. Vi ønsker å legge til rette for enkel formidling om vår virksomhet til befolkningen, ikke minst via pressen som jo er en helt sentral formidler. Skal samfunnets bruk av straff virke allmennpreventivt, er vi avhengig av at mediene omtaler straffesakene, sier Sæther.

Han fortsetter: 

– Dessuten ønsker vi å gjøre våre rundskriv og andre faglige føringer lettere tilgjengelig for statsadvokatene og politiet. Det har vi forsøkt å legge enda bedre til rette for nå med den nye hjemmesiden, der søkemulighetene på riksadvokatens prioriteringer, rettspolitiske initiativ, viktige avgjørelser og andre sentrale dokumenter er forbedret. Sist men ikke minst er det en viktig målsetting for oss å ta del i det offentlige ordskiftet om rettspolitiske spørsmål, som en forkjemper for en liberal rettsstat og en human strafferettspleie, sier Sæther.

– I tillegg informeres fra og med nå i desember om nyheter fra Den høyere påtalemyndighet på twitter (@Riksadvokaten). Følg oss der, oppfordrer Sæther. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020