EMD
– Viktig at Norge nå benytter seg av muligheten vi har til å påvirke utfallet av rettsutviklingen ved domstolen, sier Tor Mikkel Wara (Foto: Candice Imbert)

Norge ber EMD avvise sak

– Kan ikke akseptere at det åpnes for at man kan søke asyl ved en utenriksstasjon.

Mandag, 1. oktober 2018 - 15:52

Norge har sendt et innlegg til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for å påvirke utfallet av rettsutviklingen ved domstolen på utlendingsfeltet, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding

– Vi kan ikke akseptere at det åpnes for at man kan søke asyl ved en utenriksstasjon, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Saken gjelder en syrisk barnefamilie som søkte humanitært visum til Belgia ved ambassaden deres i Libanon, med det formålet å søke asyl i Belgia. Visumsøknaden ble avslått.

Spørsmålet er om konvensjonen gjelder for slike tilfeller utenfor territoriet, det vil si om saken i det hele tatt kan vurderes av EMD. 

Dersom domstolen kommer til at konvensjonen gjelder i denne saken, er spørsmålet videre om Belgia hadde en forpliktelse til å utstede visum for å avverge at klagerne blir utsatt for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Domstolen har ennå ikke tatt stilling til om saken skal bli avvist eller realitetsbehandlet. 

Norge ber domstolen avvise saken, melder departementet. 

Dersom domstolen skulle komme til at konvensjonen gjelder i dette tilfellet, så argumenterer Norge for at Belgias forpliktelser ikke kan innebære en plikt til å utstede visum i slike tilfeller.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

NITO LOGO
NITO
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO NND
Norsk Nukleær dekommisjonering
Søknadsfrist: 
24.02.2019
NITO LOGO
NITO
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo tingrett
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo tingrett
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune - Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019
LOGO Inntrøndelag
Inntrøndelag tingrett, Steinkjer
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Follo tingrett
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo byfogdembete
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Eidsivating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
05.03.2019
LOGO Noregs Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
06.03.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
14.03.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
17.03.2019