EMD
– Viktig at Norge nå benytter seg av muligheten vi har til å påvirke utfallet av rettsutviklingen ved domstolen, sier Tor Mikkel Wara (Foto: Candice Imbert)

Norge ber EMD avvise sak

– Kan ikke akseptere at det åpnes for at man kan søke asyl ved en utenriksstasjon.

Mandag, 1. oktober 2018 - 15:52

Norge har sendt et innlegg til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for å påvirke utfallet av rettsutviklingen ved domstolen på utlendingsfeltet, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding

– Vi kan ikke akseptere at det åpnes for at man kan søke asyl ved en utenriksstasjon, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Saken gjelder en syrisk barnefamilie som søkte humanitært visum til Belgia ved ambassaden deres i Libanon, med det formålet å søke asyl i Belgia. Visumsøknaden ble avslått.

Spørsmålet er om konvensjonen gjelder for slike tilfeller utenfor territoriet, det vil si om saken i det hele tatt kan vurderes av EMD. 

Dersom domstolen kommer til at konvensjonen gjelder i denne saken, er spørsmålet videre om Belgia hadde en forpliktelse til å utstede visum for å avverge at klagerne blir utsatt for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Domstolen har ennå ikke tatt stilling til om saken skal bli avvist eller realitetsbehandlet. 

Norge ber domstolen avvise saken, melder departementet. 

Dersom domstolen skulle komme til at konvensjonen gjelder i dette tilfellet, så argumenterer Norge for at Belgias forpliktelser ikke kan innebære en plikt til å utstede visum i slike tilfeller.

Ledige stillinger:

Seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner
Søknadsfrist: 
21.10.2018
Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO DIR Byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
24.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Førde
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Voss
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO LØVEN
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Politiet
Politihøgskolen, Etterforskningsseksjonen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Klage og enkeltsaker i Juridisk avd
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Nord
NORD Universitet
Søknadsfrist: 
11.11.2018