Advokat Erling Grimstad

- Det er stor uvitenhet rundt GDPR.

Risikoen er stor for at virksomheter gjør feil, mener advokat Erling Grimstad. Nå trener han opp en chatbot i GDPR.

Onsdag, 10. oktober 2018 - 14:07

- Jeg får veldig mange av de samme spørsmålene når jeg holder foredrag om GDPR. Mitt inntrykk er at det er stor uvitenhet rundt GDPR. Risikoen er stor for at virksomheter gjør feil valg fordi ansatte har lavt kunnskapsnivå om personvernregelverket. Samtidig opplever jeg at ansatte er redd for å gjøre noe feil.

Det forteller advokat Erling Grimstad, som siden 2004 har jobbet mye med personvern. Det var nettopp en stadig økende mengde henvendelser med spørsmål rundt GDPR satte ham på tanker om en GDPR-chatbot.

Flere kunder har etterspurt hjelp til å lage rutiner for hvordan de skal etterleve GDPR. På bakgrunn av dette behove, ønsket de å lage en løsning hvor roboten tar kunden gjennom de viktigste stegene i beslutningsprosessen. Sammen med et start-up firma i Forskningsparken har han og tre andre ansatte de siste månedene jobbet med å utvikle chatboten som de håper skal kunne svare på oppimot 80 prosent av alle de vanligste spørsmålene om personvern. 

Et supplement

Advokaten forteller at de blant annet får mange spørsmål om regler og anbefalinger om oversendelse av personopplysninger på epost og spørsmål om registrertes rettigheter. 

GDPR

Personvernforordningen (GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU. Forordningen avløste personverndirektivet.

Like regler for næringsdrivende i EU er ment å tjene den økonomiske utviklingen i dette området. Forordningen omhandler også i noen grad behandling som skjer utenfor EU eller overføring av personopplysninger ut av EU.

I Norge trådte forordningen i kraft 20 juli i år.

- Vi lanserer nå en testversjon (betaversjon) som skal trenes opp. Målet er at den digitale personvernrådgiveren skal kunne svare på oppimot 80 prosent av de vanligste spørsmålene om GDPR. Vi tror dette er en løsning som vil ha et bredt nedslagsfelt, sier Grimstad.

Etter en testperiode i oktober, er målet at den ferdige løsningen skal lanseres rundt 1. november som en supplement; kundene skal fortsatt kunne sende spørsmål på e-post til en av selskapets jurister som vil besvare henvendelsen. 

Grimstad har jobbet mye med spørsmål om e-postinnsyn i granskingsoppdrag og spørsmål om hva du som arbeidsgiver har adgang til å gjennomgå av elektronisk lagret informasjon på arbeidsplassen. Det kan være e-post, filområder på ansattes datamaskiner, chatlogger, informasjon som ligger på ansattes mobiltelefon, minnepinner, harddisker og så videre.

- Ofte har dette vært saker der ansatte kan mistenkes for kritikkverdige forhold, alvorlige regelbrudd, herunder økonomiske misligheter. En del av sakene jeg har arbeidet med dreier seg om mistanke om at ansatte har stjålet forretningshemmeligheter, forteller han. 

Juridisk rådgivning

Grimstad er ikke den første som lanserer en advokatchatbot; chatboten «Lucy» tilbyr juridisk rådgivning på enkle boligspørsmål til medlemmer i Huseiernes Landsforbund, og rundt om i verden får stadig flere forbrukere hjelp av kunstig intelligens til å sende klager på parkeringsbøter og kansellerte fly.  

På sikt ønsker HL at «Lucy» også skal kunne gi økonomisk og teknisk rådgivning til medlemmene. 

– Vi ønsker at chatboten skal bli medlemmenes primærkilde. Dette blir en alternativ kommunikasjonsmåte på et område hvor vi opplever veldig stor pågang, og medlemmene vil kunne få svar raskere og til enhver tid på døgnet. Det er likevel viktig å understreke at vi ikke fjerner en kommunikasjonsmåte – vi bare legger til en ny. «Lucy» vil ikke kunne erstatte en advokat, sa advokat Morten Fæste til Juristen i august. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021