– Jurist­forbundet skal være for alle jurister

– Det må også vises i toppen av forbundet, sier leder av JF-Privat foran Landsmøtet. 

Tor Egil Viblemor
– Det er mange jurister i privat sektor som ikke opplever forbundet som relevant for dem, sier Tor Egil Viblemo (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Juristforbundet avholder sitt landsmøte om en uke. Der skal det velges nytt hovedstyre og ny president i forbundet. Nåværende president Curt A. Lier stiller ikke til gjenvalg. 

Til presidentvervet er det nå fire kandidater. 

Valgkomiteen har levert en delt innstilling til vervet som president – lagdommer Håvard Holm og advokat Sigurd Knudtzon. I tillegg har, som Juristen har meldt tidligere, også Sverre Bromander (leder av Juristforbundet – Stat) og Susanne Eliassen (nåværende visepresident) bekreftet at de er kandidater til vervet. 

I et debattinnlegg i Juristen onsdag etterlyste Karoline Dystebakken, som er varastyremedlem i Juristforbundets hovedstyre, en ”reelt åpen” valgkamp i Juristforbundet.  

”Hvorfor kommer Sverre og Susanne så sent på banen med sitt kandidatur? Jeg kunne ønske at dette hadde blitt gjort kjent mye tidligere på høsten, og at prosessen kunne vært betydelig mer åpen enn hva den nå ser ut til å være”, skrev Dystebakken.

I dag får hun støtte av Tor Egil Viblemo, leder av Juristforbundet – Privat.

– Det er viktig med konkurranse om vervene, men jeg er enig med Karoline Dystebakken som stiller spørsmål ved tidspunktet som Susanne Eliassen og Sverre Bromander velger for å opprettholde sine kandidaturer, sier Viblemo.

– For jurister er forutsigbarhet om prosedyrer, åpenhet og maktfordeling felles kjerneverdier. Forbundet har i de siste seks årene hatt en president fra statlig sektor med bakgrunn fra politijuristene, sier han og mener at det på den bakgrunn er ”viktig å reflektere over hva som er best for hele forbundet.”  

– Hvem som velges som president vil kunne ha vesentlig betydning for hvordan forbundet oppfattes av medlemmene. Juristforbundet skal være et forbund for alle jurister, og det må også vises i toppen av forbundet.

– Jeg legger til grunn at valgkomiteen har tenkt på hele forbundet, og selv med en delt innstilling har valgkomiteen pekt på to tunge juridiske kapasiteter. 

– Ikke relevant for dem

Viblemo sier han vektlegger åpenhet i valgprosesser og at hovedstyret skal oppleves relevant både for forbundets medlemmer og for en stor gruppe potensielle medlemmer. 

– Det er mange jurister i privat sektor som ikke opplever forbundet som relevant for dem. Jeg tror at både Holm og Knudtzon har en appell hos disse. Det bør være et mål for alle delegater på landsmøtet at vi foretar valg som styrker Juristforbundet som en organisasjon for alle jurister, sier Viblemo.

Katrine Bratteberg, nestleder i Juristforbundet-Stat, har tidligere sagt til Juristen at det er allment kjent at det forrige styret i Stat fremmet og ønsket Sverre Bromander som ny president – og at det nye styret i Stat enstemmig har valgt å opprettholde Bromander som kandidat. 

– Styret finner det rett å gå ut med dette i stort da vi har fått flere spørsmål vedrørende Sverres mulige kandidatur til presidentvervet. Det er naturlig at slike spørsmål kommer, da Sverre er en åpenbar kandidat, sa Bratteberg da hun bekreftet i Juristen at Bromander er kandidat. 

Nåværende visepresident i Juristforbundet, Susanne Eliassen, sa da hun bekreftet at hun er kandidat til presidentvervet: 

– Jeg har i alle sammenhenger siden det ble klart at Curt gir seg, sagt at jeg veldig gjerne ønsker å være forbundets neste leder. Jeg mener at jeg har mye av det som trengs av egnethet og kunnskap for å gjøre den jobben.