Lagdommer Håvard Holm (t.v.) eller advokat Sigurd Knudtzon kan bli ny president i Juristforbundet (Foto: Thomas Haugersveen / Foto: Simonsen Vogt Wiig) 

Dommer eller advokat kan bli ny president i Juristforbundet 

Valgkomiteen har to kandidater til presidentvervet. En delt innstilling er nå levert.  

Torsdag, 28. juni 2018 - 0:00

Juristforbundets president Curt A. Lier går av i november og ny ledelse av forbundet skal da velges på landsmøtet.Juristforbundets valgkomité har nå levert sin innstilling til valg av blant annet president, visepresident og to styremedlemmer. 

Det har knyttet seg spenning til hvem som ville foreslås til presidentvervet. Her har valgkomiteen delt seg i et flertall og et mindretall. 

Flertallet foreslår lagdommer Håvard Holm som president. 

Mindretallet foreslår advokat Sigurd Knudtzon som president. 

Det er enighet om å foreslå Katrine Bratteberg som visepresident. Når det gjelder dette vervet peker komiteen på at visepresidentens rolle ikke er avklart og at den kan være definert annerledes etter landsmøtet i november

Valgkomiteen har bestått av Hanne Gillebo-Blom (leder og valgt av landsmøtet), Benedikte Rørvik Nilsen (utnevnt av seksjon kommune), Stein Arne Hammersland (utnevnt av seksjon stat), Nils Asbjørn Engstad (utnevnt av Dommerforeningen) og Lucie Christensen Berge (utnevnt av seksjon privat) frem til mars 2018 og deretter av Jørn H. Hammer fra mars 2018. 

Flertallet, som består av Gillebo-Blom, Hammersland og Engstad, har innstilt følgende kandidater

Håvard Holm – president 

Katrine Bratteberg – visepresident 

Anette Fjeld – styremedlem 

Lars-Marius Heggberget – styremedlem 

Karoline Dystebakken - varamedlem 

Mindretallet, som består av Hammer og Rørvik Nilsen, har innstilt følgende kandidater

Sigurd Knudtzon - president 

Katrine Bratteberg – visepresident eller varamedlem 

Lars-Marius Heggberget – styremedlem 

Torstein Frantzen - styremedlem 

Anette Fjeld – varamedlem

I sin presentasjon av de ulike kandidatene skriver valgkomiteen om Håvard Holm (62 år):

Han avla sin juridiske embetseksamen i 1983, og har i tillegg befalsskolen, bedriftsøkonomstudiet og møterett for Høyesterett. Holm har en variert yrkesbakgrunn, fra blant annet militæret, politiet, banksektoren, advokatfirma, Økokrim og fra 2004 som lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Holm har i hele sin karriere vært engasjert i tillitsvalgt- og organisasjonsarbeid, og har i flere år vært styremedlem i og fra 2010-2014 leder av Den norske Dommerforening. Han har i den anledning også sittet 4 år i Juristforbundets hovedstyret som Dommerforeningens representant. 

”Som person er han troverdig, tydelig og inkluderende, med gode lederegenskaper samt evner som vil kunne få hovedstyret til å fungere godt som et strategisk og overordnet organ. Valgkomiteens flertall mener Holm vil fremstå som en samlende president som vil favne hele forbundet. Etter flertallets oppfatning vil han være en tydelig og trygg leder for alle i systemet, uavhengig av faglig tilknytning”, skriver komiteen. 

Om Sigurd Knudtzon (62 år)

Han avla sin juridiske embetseksamen i 1982, har en MBA i international management fra Arizona, USA og har gjennomført “Program of negotiations” ved Havard law school, USA. Knudtzon har arbeidet som advokat/partner i ulike advokatfirmaer i hele sitt yrkesaktive liv. Han har blant annet arbeidet med selskapsrett, virksomhetstransaksjoner, styrearbeid og prosedyre – med betydelig grad av internasjonalt arbeid. 

Knudtzon ser for seg presidentvervet som et deltidsverv, kombinert med å drive en begrenset advokatpraksis, ifølge innstillingen. 

”Mindretallet har vektlagt at Knudtzon vil representere en fornyelse og revitalisering av forbundet. Knudtzon har bakgrunn fra privat sektor og advokatvirksomhet, en sektor som trenger Juristforbundets oppmerksomhet. Samtidig fremstår Knudtzon som engasjert også i andre sektorer og på overordnet samfunnsmessig plan. Knudtzon er spesielt engasjert i digitalisering og utvikling av forhandlingsløsninger / meklingsinstituttet, noe som valgkomiteens mindretall ser som positivt for videre utvikling av forbundet”, heter det i innstillingen. 

Om Katrine Bratteberg (53 år): 

Arbeider i NAV. Hun har vært tillitsvalgt lokalt i flere år og jobber nå som tillitsvalgt på heltid med en kombinasjon av tillitsvalgt for Akademikerne i NAV og nestleder i Juristforbundet Stat. 

”Valgkomiteen har lagt vekt på hennes tillitsvalgterfaring og engasjement for å få til mer aktivitet på tvers av seksjonene. Videre at hun har bidratt til nyskapende arbeid i Juristforbundet stat, samt hennes fokus på juristprofesjonen som felles for alle medlemmer. Valgkomiteens flertall mener også Bratteberg og Håvard Holm vil fungere godt som et team og utfylle hverandre”, heter det i innstillingen. 

Mer om de andre kandidatene til hovedstyret

Anette Fjeld (36 år) har bakgrunn hovedsakelig fra privat sektor, herunder fra forsikring, men har også vært dommerfullmektig og leder av dommerfullmektiggruppen. Fjeld har tiltrådt stilling som partner i prosessavdelingen for skatt og avgift i Deloitte. Fjeld har det siste året ledet “Forum for privatansatte jurister”, et forum under seksjon Privat som arbeider med lønns- og arbeidsvilkår for privatansatte medlemmer av Juristforbundet. 

Lars-Marius Heggberget (45 år) har i flere år arbeidet hos Kommuneadvokaten i Oslo, og har vært engasjert som tillitsvalgt der siden 2005. Heggberget har søkt om permisjon fra Oslo kommune, og tiltrer i løpet av kort tid stilling som advokat i Sands advokatfirma i Trondheim. Han har sittet flere perioder i seksjonsstyret til Juristforbundet kommune, og har fra 2016 vært leder av seksjonen. 

Karoline Dystebakken (32 år) jobber i Arbeidstilsynet. Dystebakken har hatt tillitsverv i hele sin yrkesaktive karriere, og har vært leder av Juristforbundet i Arbeidstilsynet fra 2012, i tillegg til at hun er hovedtillitsvalgt for Akademikerne. 

Torstein Frantzen (49 år) har doktorgrad, har vært professor i Bergen og har fra 2013 arbeidet som lagdommer i Gulating. Frantzen har vært tillitsvalgt i domstolen, og har sittet i Dommerforeningens lovutvalg for privatrett. Han er også varamedlem i styret i JUS.   

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022