Hans Petter Graver ny preses fra 2019-2021 (Foto: Tore Letvik)

Blir leder av Vitenskaps­akademiet

Hans Petter Graver blir ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Mandag, 24. september 2018 - 14:13

Hans Petter Graver tar over etter Ole M. Sejersted som preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi.  

Graver er professor ved Institutt for privatrett ved UiO og tidligere dekan ved Det juridiske fakultet ved UiO. Hans vitenskapelige arbeider omfatter blant annet temaer som forvaltningsrett, rettssosiologi, rettshistorie, rettsteori, og argumentasjonsteori og retorikk. 

For tiden leder Hans Petter Graver Toppforsk-prosjektet «Domstolenes bristepunkt – Om dommere når rettsstaten er under press».

Forskningsprosjektet skal belyse europeiske styresmakters bruk av autoritære metoder overfor rettsvesenet fra tidlig i det 20. århundre og fram til i dag. Målet er å lære mer om hvor robust rettsstaten er – og finne hva det er som gjør de rettslige institusjonene mer eller mindre robuste mot forfall og misbruk. 

Han har tidligere forsket på de norske domstolene under okkupasjonen, noe som blant annet resulterte i den kritikerroste boken «Dommernes krig». 

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år, og innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året.

Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til nye medlemmer, som vurderes på rent vitenskapelige kriterier, ifølge Akademiets nettside. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

NITO LOGO
NITO
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO NND
Norsk Nukleær dekommisjonering
Søknadsfrist: 
24.02.2019
NITO LOGO
NITO
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo tingrett
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo tingrett
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune - Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019
LOGO Inntrøndelag
Inntrøndelag tingrett, Steinkjer
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Follo tingrett
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo byfogdembete
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Eidsivating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
05.03.2019
LOGO Noregs Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
06.03.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
14.03.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
17.03.2019