Hans Petter Graver ny preses fra 2019-2021 (Foto: Tore Letvik)

Blir leder av Vitenskaps­akademiet

Hans Petter Graver blir ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Mandag, 24. september 2018 - 14:13

Hans Petter Graver tar over etter Ole M. Sejersted som preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi.  

Graver er professor ved Institutt for privatrett ved UiO og tidligere dekan ved Det juridiske fakultet ved UiO. Hans vitenskapelige arbeider omfatter blant annet temaer som forvaltningsrett, rettssosiologi, rettshistorie, rettsteori, og argumentasjonsteori og retorikk. 

For tiden leder Hans Petter Graver Toppforsk-prosjektet «Domstolenes bristepunkt – Om dommere når rettsstaten er under press».

Forskningsprosjektet skal belyse europeiske styresmakters bruk av autoritære metoder overfor rettsvesenet fra tidlig i det 20. århundre og fram til i dag. Målet er å lære mer om hvor robust rettsstaten er – og finne hva det er som gjør de rettslige institusjonene mer eller mindre robuste mot forfall og misbruk. 

Han har tidligere forsket på de norske domstolene under okkupasjonen, noe som blant annet resulterte i den kritikerroste boken «Dommernes krig». 

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år, og innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året.

Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til nye medlemmer, som vurderes på rent vitenskapelige kriterier, ifølge Akademiets nettside. 

Ledige stillinger:

Seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner
Søknadsfrist: 
21.10.2018
Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO DIR Byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
24.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Førde
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Voss
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO LØVEN
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Politiet
Politihøgskolen, Etterforskningsseksjonen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Klage og enkeltsaker i Juridisk avd
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Nord
NORD Universitet
Søknadsfrist: 
11.11.2018