Frykter korrupsjon vil blomstre

Dommerforeningen frykter for Guatemala etter at anti-korrupsjonsorgan kastes ut.      

CICIG-leder Ivan Velasques besøkte Norge i 2016. – Velasques har vært en viktig støttespiller for de uavhengige dommerne i landet, skriver Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg (Foto: Rose Korol)
CICIG-leder Ivan Velasques besøkte Norge i 2016. – Velasques har vært en viktig støttespiller for de uavhengige dommerne i landet, skriver Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg (Foto: Rose Korol)

– Vi frykter at dommernes arbeidsvilkår vil bli kraftig forverret, og korrupsjon og straffrihet vil blomstre opp, skriver Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg om situasjonen i Guatemala. 

Bakgrunnen er at Guatemalas president Jimmy Morales stanser virksomheten til Commission International contra la Impunidad en Guatemala (CIGIC), et FN-organ som har avdekket flere store korrupsjonssaker i landet. CIGIC, som ble opprettet i 2006, skal arbeide for uavhengige domstoler og rettssikkerhet og menneskerettighetsutvalget i Den norske Dommerforening har aktivt støttet arbeidet. 

CICIG har etterforsket både saker som har røtter i den tidligere borgerkrigen, men også organisert kriminalitet og korrupsjon i dagens Guatemala.  Siden 2013 har menneskerettighetsutvalget Dommerforeningen drevet et rettssikkerhetsprosjekt i Guatemala og har i den forbindelse hatt et nært samarbeid med CICIG. 

– Samarbeidet har vært en tungtveiende faktor for å sikre resultater, bl.a. i forhold til å etablere en ny og uavhengig dommerforening og arbeidet for reform av lovgivningen for domstolene. CICIGs leder, Ivan Velasques, har vært en viktig støttespiller for de uavhengige dommerne i landet, skriver Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg på foreningens Facebook-side. 

– Det er med sterk bekymring vi ser at Guatemalas president Jimmy Morales nå har stanset CIGICs virksomhet, med trusler om bruk av militær makt under kuppliknende tilstander. President Morales og hans parti er under etterforskning av CICIG. Den tidligere presidenten og visepresidenten sitter pt. i varetekt på grunn av CICIGs avdekking av en korrupsjonsring som involverte personer helt opp i regjeringen, skriver de norske dommerne. 

I desember 2016 besøkte CICIG-leder Ivan Velasquez Norge (omtalt i Juristkontakt1-17) Den colombianske dommeren fortalte den gang at mange korrupte nettverk var avdekket, men at det fortsatt var en lang vei å gå. 

På 2000-tallet gjorde Velasquez seg bemerket på den juridiske arenaen i Colombia, da han etterforsket forbindelser mellom politikere og paramilitære grupper, noe som endte med at flere parlamentsmedlemmer ble fengslet. Som leder av CICIG i Guatemala har han gått etter både politiske topper, president, narkotikakarteller og paramilitære grupper. 

I Guatemala ble en 36 år lang borgerkrig avsluttet midt på nittitallet og det skulle bygges demokrati og rettssikkerhet. Mye har blitt gjort, men landet opplever fortsatt organisert kriminalitet, korrupsjon og svake institusjoner. 

– CICIG skal ikke erstatte de eksisterende systemene i landet, men være en støtte for institusjonene til å styrke rettssamfunnet. Det har vært mye diskusjoner knyttet til Guatemalas suverenitet. Derfor er det viktig å understreke at vi skal være en supplerende støtte, sa Ivan Velasquez da han besøkte Oslo i 2016. 

– Guatemala har vært plaget av korrupsjon i flere tiår. CICIG promoterer også konstitusjonelle reformer for å styrke justissektoren. Uavhengige og sterke dommere er helt avgjørende for å lykkes. Alle deler av sektoren må styrkes, fortalte Ivan Velasquez. 

Guatemalas president Jimmy Morales mener CICIG har gått utover sine fullmakter og sier ifølge dw.com at Velasquez er en person som angriper orden og offentlig sikkerhet i landet og at han derfor er utestengt fra Guatemala av sikkerhetsårsaker.