Ny leder for jusstudentene

Lars Sørensen har overtatt som leder for Juristforbundet-Student etter Mathilde Nerland Lie. – Vi skal bli synligere og mer aktive ute på fakultetene, sier Sørensen om satsingen framover.

Tirsdag, 14. mars 2017 - 0:00

Man gikk ikke så langt rent geografisk for å finne ny leder for jusstudentene i Juristforbundet – i likhet med Mathilde Nerland Lie, kommer også Lars Sørensen fra Vestvågøy i Lofoten. Lie er fra Leknes og Sørensen er fra Stamsund – et lite kvarters kjøretur unna. Men mens nylig avgått studentleder Lie studerer i Oslo, studerer Lars Sørensen i Tromsø – der han går på tredje avdeling. 

– Det forrige styret har lagt et godt grunnlag for oss, skryter han av forgjengeren. – Og vi har mange planer framover. I handlingsplanen vår er det lagt vekt på økt synlighet, aktivitet og tilstedeværelse på hvert fakultet, sier Sørensen. 

Det skal blant annet skje gjennom en omstrukturering av studentseksjonen, der det etableres fakultetsstyrer på hvert studiested. Disse skal bestå av de tillitsvalgte i tillegg til en arrangementsansvarlig og en rekrutteringsansvarlig. 

– På den måten skal vi bli mer tilstedeværende i studiehverdagen på fakultetene. Målet er å styrke rekruttering og bedre kontinuiteten i studentseksjonens arbeid.

Styret ønsker også å nå studenter som tar en bachelor i rettsvitenskap. I dag er disse studentene representert ved at lederen for bachelorutvalget – et hittil ikke formelt etablert «underorgan» i studentseksjonen, har møterett i studentseksjonen. 

– Vi anerkjenner at nærmest samtlige på bachelorstudiene tar sikte på å gå over på master etter tre år. Disse utgjør en økende del av studentmassen. Vi ønsker å vedtektsfeste bachelorutvalget, og ser på muligheten til å gi lederen, som har møterett i våre styremøter, en stemmerett, sier Sørensen.

I det hele tatt skal aktivitetsnivået i regi av Juristforbundet økes ute på fakultetene. 

– Juristforbundet har ikke vært nok til stede. Nå skal vi jobbe for å inkludere studentene mer. Vi må være tilstede med både studentarrangementer og karrierekvelder, for å nevne noe, sier den nye lederen. 

– Vi ønsker å skape et «Juristforbundetmiljø» på fakultetene, der studentene føler et eierskap og en tilhørighet til organisasjonen. Det er viktig at studentene ser verdien av å være medlem i en organisasjon som Juristforbundet. 

Studentstyret vil også vise studentene mangfoldet i arbeidsmarkedet som jurist. 

– Vi ønsker å være et aktivt bindeledd mellom studentene og arbeidslivet og vil også bruke de andre seksjonene i dette arbeidet. Og for at så mange som mulig forblir medlem i Juristforbundet også etter endt studie, skal vil jobbe med arrangementer som er spesielt rettet mot avgangsstudenter. Det betyr for eksempel at vi viser bredden av juristarbeidsplasser der ute. Vi synes det er viktig å opplyse studentene om at det er utrolig mange spennende jobbmuligheter utenom de ti største advokatselskapene, sier han 

Det kan også tenkes andre arrangementer som forbereder studentene på arbeidslivet. 

– Vi ønsker å bruke bredden av juristene til foredrag og slike aktiviteter. På arbeidslivsdager og den typen arrangementer, er jo privat sektor svært godt representert. Blant annet ønsker vi å bruke foredragsholdere fra Juristforbundet-Stat og Juristforbundet-Kommune. 

Han tror synliggjøring av bredden av juristjobber også kan dempe usunt karakterpress. 

– Tidligere har vi samarbeidet med Juridisk studentutvalg (JSU) i deres kampanje mot negativt karakterpress.

Fra og med august innfører Juristforbundet studentkontingent. Jusstudentene har i en lengre periode ikke betalt noe for medlemskapet. 

– Studentmedlemmer har tidligere betalt for medlemskapet, men studentkontingenten ble for noen år siden fjernet for å gi rekrutteringen en «boost». Vi ser samtidig at de utgjør en betydelig andel av Juristforbundets medlemmer, og de har akkurat de samme fordelene som ordinære medlemmer. Derfor er det rimelig at også studentene bidrar til fellesskapet. Men studentene vil fortsatt slippe veldig billig unna – studentkontingenten vil være drøye fem prosent av en ordinær kontingent, sier Lars Sørensen.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022