Tor Egil Viblemor

Ny leder av Juristforbundet - Privat

– Viktig å bygge en kultur for god kommunikasjon på tvers i seksjonen og også i forhold til de andre seksjonene i Juristforbundet, sier Tor Egil Viblemo.

Mandag, 24. september 2018 - 13:13

Juristforbundet – Privat har hatt sitt årsmøte og nytt styre er valgt. Tor Egil Viblemo overtar som leder etter Jørn H. Hammer – i tråd med valgkomiteens innstilling. 

Tor Egil Viblemo arbeider som senioranalytiker i analyseselskapet Oxford Research. Han er utdannet både jurist og statsviter og har lang erfaring med utredninger, undervisning og kommunikasjonsarbeid. 

– Dette er veldig spennende. Jeg har sittet i styret en stund og kjenner de gode aktivitetene og arbeidet som er i gang – og som vi skal fortsette med. Jeg synes vi har fått en god og variert styresammensetning, sier Viblemo. 

Han er opptatt av at det skal være en god organisasjonskultur i Juristforbundet. 

– Det er viktig å bygge en kultur for god kommunikasjon på tvers i seksjonen og også i forhold til de andre seksjonene i Juristforbundet. Forbundet rommer mange juristgrupper og det kan være ulik forståelse av ting. Vi skal likevel ha en god kultur og en god kommunikasjon, sier han. 

Ifølge valgkomiteen fikk de ca. 25 direkte henvendelser fra aktuelle nye kandidater til styreverv, i tillegg til forslag fra sittende styremedlemmer. Fem av de sittende styremedlemmene ble gjenvalgt og det kom tre nye medlemmer. 

I valgkomiteens begrunnelse foran årsmøtet het det: 

”Det har vært søkt å foreslå kandidater som representerer ulike deler av JF Privats medlemsmasse og som fremstår som at de har kapasitet og engasjement til å fylle vervet. Det er også tatt hensyn til geografisk, kjønnsmessig og aldersmessig fordeling og at JF Privats ulike interessefelt er dekket.” 

Dette er det nye styret for kommende toårsperiode i Juristforbundet – Privat, valgt av årsmøtet 18 september: 

Leder: 

Tor Egil Viblemo – Oxford Research, Kristiansand. 

Nestleder: 

Tone Helen Brodal – Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS, Oslo. 

Styremedlemmer: 

Jon Ole Whist - Norges Farmaceutiske Forening, Oslo. 

Erlend Glad – Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS, Oslo. 

Sigrun Elisabeth Hauge – Telenor Norway, Tjøme. 

Varamedlemmer: 

Anne-Marie Berg – Advokatgården Munkegata DA, Trondheim. 

Anders Schrøder Amundsen – Den norske legeforening, Oslo. 

Per Otto Svendsby – Helse Bergen HF, Bergen.  

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

NITO LOGO
NITO
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO NND
Norsk Nukleær dekommisjonering
Søknadsfrist: 
24.02.2019
NITO LOGO
NITO
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo tingrett
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo tingrett
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune - Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019
LOGO Inntrøndelag
Inntrøndelag tingrett, Steinkjer
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Follo tingrett
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo byfogdembete
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Eidsivating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
05.03.2019
LOGO Noregs Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
06.03.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
14.03.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
17.03.2019