Tor Egil Viblemor

Ny leder av Juristforbundet - Privat

– Viktig å bygge en kultur for god kommunikasjon på tvers i seksjonen og også i forhold til de andre seksjonene i Juristforbundet, sier Tor Egil Viblemo.

Mandag, 24. september 2018 - 13:13

Juristforbundet – Privat har hatt sitt årsmøte og nytt styre er valgt. Tor Egil Viblemo overtar som leder etter Jørn H. Hammer – i tråd med valgkomiteens innstilling. 

Tor Egil Viblemo arbeider som senioranalytiker i analyseselskapet Oxford Research. Han er utdannet både jurist og statsviter og har lang erfaring med utredninger, undervisning og kommunikasjonsarbeid. 

– Dette er veldig spennende. Jeg har sittet i styret en stund og kjenner de gode aktivitetene og arbeidet som er i gang – og som vi skal fortsette med. Jeg synes vi har fått en god og variert styresammensetning, sier Viblemo. 

Han er opptatt av at det skal være en god organisasjonskultur i Juristforbundet. 

– Det er viktig å bygge en kultur for god kommunikasjon på tvers i seksjonen og også i forhold til de andre seksjonene i Juristforbundet. Forbundet rommer mange juristgrupper og det kan være ulik forståelse av ting. Vi skal likevel ha en god kultur og en god kommunikasjon, sier han. 

Ifølge valgkomiteen fikk de ca. 25 direkte henvendelser fra aktuelle nye kandidater til styreverv, i tillegg til forslag fra sittende styremedlemmer. Fem av de sittende styremedlemmene ble gjenvalgt og det kom tre nye medlemmer. 

I valgkomiteens begrunnelse foran årsmøtet het det: 

”Det har vært søkt å foreslå kandidater som representerer ulike deler av JF Privats medlemsmasse og som fremstår som at de har kapasitet og engasjement til å fylle vervet. Det er også tatt hensyn til geografisk, kjønnsmessig og aldersmessig fordeling og at JF Privats ulike interessefelt er dekket.” 

Dette er det nye styret for kommende toårsperiode i Juristforbundet – Privat, valgt av årsmøtet 18 september: 

Leder: 

Tor Egil Viblemo – Oxford Research, Kristiansand. 

Nestleder: 

Tone Helen Brodal – Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS, Oslo. 

Styremedlemmer: 

Jon Ole Whist - Norges Farmaceutiske Forening, Oslo. 

Erlend Glad – Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS, Oslo. 

Sigrun Elisabeth Hauge – Telenor Norway, Tjøme. 

Varamedlemmer: 

Anne-Marie Berg – Advokatgården Munkegata DA, Trondheim. 

Anders Schrøder Amundsen – Den norske legeforening, Oslo. 

Per Otto Svendsby – Helse Bergen HF, Bergen.  

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOG Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlag
Søknadsfrist: 
19.02.2020