Tor Egil Viblemor

Ny leder av Juristforbundet - Privat

– Viktig å bygge en kultur for god kommunikasjon på tvers i seksjonen og også i forhold til de andre seksjonene i Juristforbundet, sier Tor Egil Viblemo.

Mandag, 24. september 2018 - 13:13

Juristforbundet – Privat har hatt sitt årsmøte og nytt styre er valgt. Tor Egil Viblemo overtar som leder etter Jørn H. Hammer – i tråd med valgkomiteens innstilling. 

Tor Egil Viblemo arbeider som senioranalytiker i analyseselskapet Oxford Research. Han er utdannet både jurist og statsviter og har lang erfaring med utredninger, undervisning og kommunikasjonsarbeid. 

– Dette er veldig spennende. Jeg har sittet i styret en stund og kjenner de gode aktivitetene og arbeidet som er i gang – og som vi skal fortsette med. Jeg synes vi har fått en god og variert styresammensetning, sier Viblemo. 

Han er opptatt av at det skal være en god organisasjonskultur i Juristforbundet. 

– Det er viktig å bygge en kultur for god kommunikasjon på tvers i seksjonen og også i forhold til de andre seksjonene i Juristforbundet. Forbundet rommer mange juristgrupper og det kan være ulik forståelse av ting. Vi skal likevel ha en god kultur og en god kommunikasjon, sier han. 

Ifølge valgkomiteen fikk de ca. 25 direkte henvendelser fra aktuelle nye kandidater til styreverv, i tillegg til forslag fra sittende styremedlemmer. Fem av de sittende styremedlemmene ble gjenvalgt og det kom tre nye medlemmer. 

I valgkomiteens begrunnelse foran årsmøtet het det: 

”Det har vært søkt å foreslå kandidater som representerer ulike deler av JF Privats medlemsmasse og som fremstår som at de har kapasitet og engasjement til å fylle vervet. Det er også tatt hensyn til geografisk, kjønnsmessig og aldersmessig fordeling og at JF Privats ulike interessefelt er dekket.” 

Dette er det nye styret for kommende toårsperiode i Juristforbundet – Privat, valgt av årsmøtet 18 september: 

Leder: 

Tor Egil Viblemo – Oxford Research, Kristiansand. 

Nestleder: 

Tone Helen Brodal – Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS, Oslo. 

Styremedlemmer: 

Jon Ole Whist - Norges Farmaceutiske Forening, Oslo. 

Erlend Glad – Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS, Oslo. 

Sigrun Elisabeth Hauge – Telenor Norway, Tjøme. 

Varamedlemmer: 

Anne-Marie Berg – Advokatgården Munkegata DA, Trondheim. 

Anders Schrøder Amundsen – Den norske legeforening, Oslo. 

Per Otto Svendsby – Helse Bergen HF, Bergen.  

Ledige stillinger:

Seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner
Søknadsfrist: 
21.10.2018
Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO DIR Byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
24.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Førde
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Voss
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO LØVEN
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Politiet
Politihøgskolen, Etterforskningsseksjonen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Klage og enkeltsaker i Juridisk avd
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Nord
NORD Universitet
Søknadsfrist: 
11.11.2018