Legal Walk
273 hadde kjøpt billett for å delta i Oslo Legal Walk

Gikk for rettshjelp

Jurister og advokater marsjerte en mil for rettshjelp i Norges første Legal Walk.  

Mandag, 10. september 2018 - 18:41

Norges første Legal Walk ble arrangert i Oslo onsdag 5. september. 273 betalende deltakere gikk løypa gjennom sentrumsgatene for å samle inn penger til rettshjelptiltak, opplyser Juristforbundet. 

Etter turen samlet deltakerne seg på Frokostkjelleren ved Universitetet, der det var mulig å kjøpe mat og drikke. 

Billettinntektene og frivillige donasjoner går uavkortet til drift av JussBuss, Gatejuristen, Barnas Jurist og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). 

Det er så langt samlet inn nesten 97 000,- kroner i deltakeravgifter og donasjoner. Og fortsatt kommer det inn penger, forteller Juristforbundets prosjektleder for Legal Walk, Mona Sanden Olivier – som har tro på at man vil nå hundre tusen. 

Hun forteller om god stemning både underveis i løypa og på Frokostkjelleren etterpå. 

– Det til tross for at noen hadde litt såre føtter, smiler hun. 

– Vi er veldig fornøyd og synes dette var en god start. Nå skal evaluere og vurdere om det skal videreføres neste år sier Sanden Olivier. 

Ideen til Legal Walk kommer fra London, der den første London Legal Walk ble arrangert i 2005. Siden har arrangementet vokst og i fjor vandret 12 000 deltakere gjennom Londons gater. Det arrangeres også Legal Walk i flere andre byer i England og Australia.

Legal Walk

 

Legal Walk

Legal Walk

Legal Walk

 

Ledige stillinger:

Seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner
Søknadsfrist: 
21.10.2018
Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO DIR Byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
24.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Førde
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Voss
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO LØVEN
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Politiet
Politihøgskolen, Etterforskningsseksjonen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Klage og enkeltsaker i Juridisk avd
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Nord
NORD Universitet
Søknadsfrist: 
11.11.2018