Datasikkerhet
Ifølge NSM skal senteret være en kilde til rådgivning innenfor og utenfor sikkerhetsloven (Foto: Pixabay)

– Den digitale risikoen i Norge er høy

Norge får denne høsten et nasjonalt cybersikkerhetssenter. 

Tirsdag, 11. september 2018 - 16:58

I løpet av høsten etablerer Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) et nasjonalt cybersikkerhetssenter, melder NSM. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener den nasjonale beredskapen i det digitale rom må styrkes og at det krever en samling av ressurser. 

Ifølge NSM skal senteret være en kilde til rådgivning innenfor og utenfor sikkerhetsloven og vil samarbeide med IKT-sikkerhetsmiljøer i blant annet næringslivet, i kraftsektoren, finanssektoren, helsesektoren, politiet, E-tjenesten, ulike sektormyndigheter, akademia og internasjonale partnere. 

– Den digitale risikoen i Norge er høy, samtidig med at trusselbildet utvides og sårbarhetene øker. Risikobildet knyttet til cybersikkerhet er komplekst, og sikringstiltakene som kreves blir også komplekse, sier fungerende direktør Annette Tjaberg i NSM. 

Det nye senteret skal blant annet være knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen håndtering av cyberhendelser. 

”Det er planlagt en betydelig utvidelse av Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) de kommende årene. Hovedleveransene vil være rettet mot Forsvarets behov, men blir samtidig utformet slik at de kan gjenbrukes i sivil sektor. Aktører i ulike sektorer og relevante samarbeidspartnere som ønsker det kan bli tilknyttet gjennom samhandlingsverktøy og/eller fysisk tilstedeværelse i senteret”, skriver NSM. 

Enkelttjenester NSM tilbyr i dag vil videreutvikles gjennom Nasjonalt cybersikkerhetssenter, heter det i presentasjonen av senteret.   

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021