Datasikkerhet
Ifølge NSM skal senteret være en kilde til rådgivning innenfor og utenfor sikkerhetsloven (Foto: Pixabay)

– Den digitale risikoen i Norge er høy

Norge får denne høsten et nasjonalt cybersikkerhetssenter. 

Tirsdag, 11. september 2018 - 16:58

I løpet av høsten etablerer Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) et nasjonalt cybersikkerhetssenter, melder NSM. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener den nasjonale beredskapen i det digitale rom må styrkes og at det krever en samling av ressurser. 

Ifølge NSM skal senteret være en kilde til rådgivning innenfor og utenfor sikkerhetsloven og vil samarbeide med IKT-sikkerhetsmiljøer i blant annet næringslivet, i kraftsektoren, finanssektoren, helsesektoren, politiet, E-tjenesten, ulike sektormyndigheter, akademia og internasjonale partnere. 

– Den digitale risikoen i Norge er høy, samtidig med at trusselbildet utvides og sårbarhetene øker. Risikobildet knyttet til cybersikkerhet er komplekst, og sikringstiltakene som kreves blir også komplekse, sier fungerende direktør Annette Tjaberg i NSM. 

Det nye senteret skal blant annet være knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen håndtering av cyberhendelser. 

”Det er planlagt en betydelig utvidelse av Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) de kommende årene. Hovedleveransene vil være rettet mot Forsvarets behov, men blir samtidig utformet slik at de kan gjenbrukes i sivil sektor. Aktører i ulike sektorer og relevante samarbeidspartnere som ønsker det kan bli tilknyttet gjennom samhandlingsverktøy og/eller fysisk tilstedeværelse i senteret”, skriver NSM. 

Enkelttjenester NSM tilbyr i dag vil videreutvikles gjennom Nasjonalt cybersikkerhetssenter, heter det i presentasjonen av senteret.   

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Ledige stillinger:

LOGO Oslo Met
OsloMet Divisjon forskning og utvikling
Søknadsfrist: 
21.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019