– Den digitale risikoen i Norge er høy

Norge får denne høsten et nasjonalt cybersikkerhetssenter. 

Datasikkerhet
Ifølge NSM skal senteret være en kilde til rådgivning innenfor og utenfor sikkerhetsloven (Foto: Pixabay)

I løpet av høsten etablerer Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) et nasjonalt cybersikkerhetssenter, melder NSM. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener den nasjonale beredskapen i det digitale rom må styrkes og at det krever en samling av ressurser. 

Ifølge NSM skal senteret være en kilde til rådgivning innenfor og utenfor sikkerhetsloven og vil samarbeide med IKT-sikkerhetsmiljøer i blant annet næringslivet, i kraftsektoren, finanssektoren, helsesektoren, politiet, E-tjenesten, ulike sektormyndigheter, akademia og internasjonale partnere. 

– Den digitale risikoen i Norge er høy, samtidig med at trusselbildet utvides og sårbarhetene øker. Risikobildet knyttet til cybersikkerhet er komplekst, og sikringstiltakene som kreves blir også komplekse, sier fungerende direktør Annette Tjaberg i NSM. 

Det nye senteret skal blant annet være knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen håndtering av cyberhendelser. 

”Det er planlagt en betydelig utvidelse av Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) de kommende årene. Hovedleveransene vil være rettet mot Forsvarets behov, men blir samtidig utformet slik at de kan gjenbrukes i sivil sektor. Aktører i ulike sektorer og relevante samarbeidspartnere som ønsker det kan bli tilknyttet gjennom samhandlingsverktøy og/eller fysisk tilstedeværelse i senteret”, skriver NSM. 

Enkelttjenester NSM tilbyr i dag vil videreutvikles gjennom Nasjonalt cybersikkerhetssenter, heter det i presentasjonen av senteret.