– Jeg har vært president i seks år, og kunne i prinsippet vært valgt for to år til. Men jeg synes at åtte år er lang tid, sier Curt A. Lier. (Foto: Juristforbundet)

Dette er Curt A. Liers nye jobb 

Juristforbundets president blir advokat når han går av. 

Tirsdag, 22. mai 2018 - 0:00

Juristforbundets president Curt A. Lier blir partner i advokatfirmaet Barneadvokatene DA, når han til høsten går av, melder Juristforbundet. Barneadvokatene er et rendyrket barnerettsmiljø i den norske advokatbransjen.  

– Jeg har vært president i seks år, og kunne i prinsippet vært valgt for to år til. Men jeg synes at åtte år er lang tid. Jeg har vært tillitsvalgt i 12 år på heltid, og jeg blir ikke yngre. Skulle jeg gjøre noe annet, så var tiden nå. Og så fikk jeg en spennende mulighet jeg valgte å slå til på, sier Curt A. Lier til Rett24

I Barneadvokatene skal han jobbe med advokat Thea W. Totland, advokat Trude Trønnes, advokatfullmektig Karoline Klareng Dale, advokat Fridtjof P. Gundersen og advokat Linn Doornich.  

Ifølge Juristforbundet meddelte Lier allerede for noen måneder siden at han ikke tar gjenvalg som president på landsmøtet. 

Ny president i november

Curt A. Liers etterfølger som president i Juristforbundet skal velges under forbundets landsmøte 2. – 3. november. 

Valgkomiteen til hovedstyret har som oppgave å finne kandidater til president, visepresident, to direkte valgte medlemmer av hovedstyret og et felles varamedlem. De øvrige fem styremedlemmene velges av seksjonene selv. 

– Presidentrollen skal representere Juristforbundet utad som en viktig samfunnsaktør på en tillitsvekkende og profesjonell måte, og samtidig være en samlende figur for organisasjonen og medlemmene. Vi har ikke laget noen kravspesifikasjon, men ser etter en kandidat med gode lederegenskaper, politisk innsikt og et sterkt engasjement for forbundet, sa valgkomiteens leder Hanne Gillebo-Blom til Juristkontakt i januar.   

Presidentvervet skal fortsatt være hundre prosent frikjøpt. Presidenten velges for fire år med mulighet for gjenvalg i to 2-års perioder. Altså til sammen åtte år maksimalt.  

Ledige stillinger:

LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
19.01.2020
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
19.01.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkenemndene for barnevern og sosiale saker, Skien
Søknadsfrist: 
24.01.2020
LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020