Wiggo Storhaug Larssen. Foto: Tore Letvik
Wiggo Storhaug Larssen, leder for Dommerforeningen. Foto: Tore Letvik

«Nødvendig med umiddelbare tiltak som sikrer forsvarlig drift av dom­stolene»

Driftsbudsjettene for norske domstoler har over lang tid hatt en meget bekymringsfull utvikling», heter det i en resolusjon vedtatt på Juristforbundets landsmøte.

Fredag, 2. november 2018 - 12:13

Landsmøtet i Juristforbundet vedtok i dag denne resolusjonen om situasjonen i domstolene:

Borgernes rettssikkerhet og domstolenes uavhengighet må trygges gjennom bedret domstolsbudsjett.

Driftsbudsjettene for norske domstoler har over lang tid hatt en meget bekymringsfull utvikling. I stedet for helt nødvendig tilførsel av friske midler til driften, leder ABE-reformen til mindre tilgjengelige midler for domstolene.

Bare i forslaget til statsbudsjett for 2019 utgjør dette en reduksjon på 16,6 millioner kroner.

Den pågående og viktige digitaliseringsreformen kan ikke løse problemet, i hvertfall ikke på kort sikt.

Når ca 95 % av driftsbudsjettene er bundne midler, dvs kostnader til lønn og tinghus, er vi nå kommet i en situasjon der dommerembeter som er ledige ved naturlig avgang ikke lyses ut, i tillegg til at bemanningsreduksjoner planlegges for andre stillingskategorier. En rekke effektiviseringstiltak er også iverksatt fra Domstoladministrasjonenes side.

Uavhengige domstoler er avgjørende for et velfungerende og stabilt samfunn. Samtidig er en stabil, forutberegnelig og tilfredsstillende finansiering av de viktigste indikatorer på reell uavhengighet for domstolene. Dette sikrer høy kvalitet på avgjørelsene, slik innbyggerne fortjener.

Norske myndigheter er med rette opptatt av angrep på domstolenes uavhengighet i andre land, så som Tyrkia og Polen. «Reformene» i disse statene har ofte en mer direkte form. Men en svekkelse av finansieringen - slik vi nå opplever i Norge - vil på sikt kunne etablere en alvorlig situasjon.

Norges Juristforbund er meget bekymret for utviklingen. Vi mener det nå er nødvendig med umiddelbare tiltak som sikrer forsvarlig drift av domstolene fremover.

Det foreliggende forslag til statsbudsjett for 2019 er et skritt i feil retning.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021