Jobbekspertene: Tap av retten til sykepenger ved ulønnet permisjon

Har du blitt syk mens du har vært i ulønnet permisjon? Da kan du ha mistet retten til sykepenger.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Mange søker på et eller annet tidspunkt om ulønnet permisjon fra jobben; kanskje i forbindelse med en etterlengtet lang ferie, videreutdanning eller redusert arbeidskapasitet.

Skulle du være så uheldig å bli syk i løpet av den ulønnende permisjonen eller før du har jobbet fire uker etter permisjonen, risikerer du å ikke få sykepenger. 

Rachna Rohatgi Khan
Arbeidsrettsadvokat Rachna Rohatgi Khan

- Som hovedregel vil retten til sykepenger reduseres ved ulønnet permisjon over 14 dager. Etter fire uker mister du alle rettigheter til å motta sykepenger fra NAV, sier Rachna Rohatgi Khan, arbeidsrettsadvokat hos Juristforbundet.

- Dette kan få konsekvenser hvis arbeidsuførhetsperioden varer lengre enn perioden for ulønnet permisjon var tiltenkt. Dette får også konsekvenser hvis du er tilbake i arbeid, men ikke har opptjent sykepengerettighetene på nytt, påpeker hun.

Din rett til sykepenger avhenger av at du har vært i arbeid de siste fire ukene før du ble arbeidsufør.

Arbeid i fire uker

Du kan altså miste retten til sykepenger når ditt arbeidsforhold midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Ulønnet permisjon regnes i denne sammenheng som et avbrudd, og det samme gjør de fire avtalefestede feriedagene (den femte ferieuken).

Antall fraværsdager, uavhengig av grunn, summeres sammen.

- Det betyr at hvis du for eksempel tar ut fire dager med avtalefestet ferie og så 12 dager med ulønnet permisjon samlet sett har hatt et avbrudd i arbeidsforholdet på over 14 dager. Hvis du deretter blir arbeidsufør på grunn av sykdom vil du ikke ha rett på sykepenger fra arbeidsgiver de første 14 dagene, sier Rohatgi Khan.

Fravær som skyldes lovbestemt ferie, lovbestemt foreldrepermisjon (hvor det er inngått avtale om å gjenoppta arbeidet etter permisjonen), legemeldt sykefravær, avtalt avspasering eller arbeidsfrie perioder i en skiftordning, regnes ikke som avbrudd i arbeidsforholdet.

FAKTA:

Arbeidstakere som har ulønnet permisjon over fire uker mister retten til sykepenger fra både arbeidsgiver og NAV, jf. ftrl. § 8 – 47.

Arbeidstakeren må i så fall opptjene nye sykepengerettigheter ved arbeid i fire uker, for igjen å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver og NAV.

Tenk deg om

Ved ulønnet permisjon over 14 dager, men under fire uker, vil sykepenger fra NAV ytes fra den 15. dagen regnet fra sykemeldingstidspunktet. Sykepengene utgjør i slike tilfeller 65 prosent av sykepengegrunnlaget.

Begrunnelsen for 65 prosent dekning er at denne gruppen ikke skal ha bedre dekning enn de uten arbeid.

Arbeidsrettsadvokaten ber de som vurderer å ta ut ulønnet permisjon overveie risikoen for at sykdom kan inntreffe i permisjonstiden eller før du har rukket å tjene deg opp nye sykepengerettigheter.

- Konsekvensen av å ta ulønnet permisjon kan bli dramatisk for noen, sier hun.