Foto: Pixabay

Rett til fri ved barnehagestart

Har du egentlig krav på fri til barnehageinnkjøring eller for å følge poden til første skoledag?

Mandag, 24. september 2018 - 12:53

Barnehagen legger ofte opp til tre dager med tilvenning før de små håpefulle er klare til å være en hel dag uten mamma og pappa. Også første skoledag er en stor og litt høytidelig dag, både for poden og for foreldrene – og normalt er en eller begge tilstede akkurat denne dagen. Men har du egentlig rett på fri slike dager?

Helene Dorans, arbeidsrettsadvokat hos Juristforbundet, forklarer at retten til permisjon etter arbeidsmiljøloven er knyttet til svangerskaps- og fødselspermisjon, barns sykdom, omsorg for og pleie av nærstående, utdanningspermisjon med mer. Disse bestemmelsene

Helene Dorans
Arbeidsrettsadvokat Helene Dorans

omfatter derimot ikke rett til kortvarig fri ved oppstart i skole eller barnehage.

- Det er imidlertid vanlig i norsk arbeidsliv at du får fri, med eller uten lønn, for å følge barnet i barnehagen eller skolestart. Hjemmel for fri avhenger av sektor og arbeidsplass, sier Dorans.

Statlig sektor

I statlig sektor reguleres rett til fri av Hovedtariffavtalen i staten. Avtalen slår fast at når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan du få velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager.

I vedlegg til personalreglementet kan partene lokalt avtale og definere bruken av velferdspermisjon for å sikre forutsigbarhet og likebehandling i virksomheten. Foreligger ikke slike avtalte ordninger ligger avgjørelsen til arbeidsgivers styringsrett.

- Tilvenning til barnehage og skolestart er eksempler på ordninger der den ansatte gis velferdspermisjon, påpeker Dorans.

Kommunal sektor

I kommunal sektor finnes en tilsvarende regulering. Også her utformes og håndheves velferdspermisjoner lokalt ved at arbeidstakere normalt gis rett til én dag fri ved barnets første skoledag, og tre dager fri ved tilvenning til barnehage.

Privat sektor

I privat sektor vil arbeidstakers rett til fri avhengig av eventuell lokal tariffavtale, personalreglement eller praksis i virksomheten.

- Også her bør likebehandlingsprinsippet veie tungt. Alternativt kan det inngås individuell avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om fri i det konkrete tilfelle, sier advokaten.

Hvis du ikke inngår en slik avtale med arbeidsgiveren din, må du be om å ta ut en feriedag eller eventuelt avspasere dersom dere har slike ordninger på arbeidsplassen.

- Selv om mange virksomheter i privat sektor velger å legge seg på lik linje med offentlig sektor er det i utgangspunktet opp til arbeidsgiver å bestemme hvorvidt arbeidstaker skal få fri – med eller uten lønn, sier Dorans.

Hun påpeker at det samme gjelder ved planleggingsdager.

- Vi ser ofte at arbeidsgiver tar hensyn til både barnets og foreldrenes behov for fri ved slike anledninger. Fleksible løsninger gir også tilfredse medarbeidere, sier hun.

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Alta tingrett og Hammerfest tingrett
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO KMD
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
21.03.2019
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.03.2019
LOGO Eksport/Kreditt
Eksportkreditt
Søknadsfrist: 
24.03.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO UNE
Utlendingsnemnda, Seksjon prosedyre
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.04.2019
LOGO GIEK
Garantiinstituttet For Eksportkreditt
Søknadsfrist: 
07.04.2019
LOGO Brønnøysund
Brønnøysundregistrene, Registerforvaltning
Søknadsfrist: 
08.04.2019
LOGO Riksvåpen
Agder lagmannsrett, Skien
Søknadsfrist: 
10.04.2019
LOGO Riksvåpen
Sogn og Fjordane tingrett, Førde
Søknadsfrist: 
10.04.2019
LOGO Riksvåpen
Nedre Romerike tingrett
Søknadsfrist: 
10.04.2019