Fag «Ny FN-konvensjon om mekling - og gull til Norge»

Delegater fra hele verden var samlet i Singapore første uken i august for å overvære signering av FN konvensjonen om mekling – The Singapore Convention, skriver konfliktmekler Roar Thun Wægger.

I tilknytning til signeringen av den nye FN konvensjonen deltok også et norsk lag i den internasjonale meklingskonkurransen i Singapore. Her er laget med sine coacher (Foto: privat)
I tilknytning til signeringen av den nye FN konvensjonen deltok også et norsk lag i den internasjonale meklingskonkurransen i Singapore. Her er laget med sine coacher (Foto: privat)

Den drivende kraften bak etableringen av konvensjonen er for å bistå internasjonal handel og å fremme mekling som en alternativ og effektiv metode for å løse tvister i internasjonal handel.

Målet med et felles internasjonalt rammeverk er å gi internasjonale forretningsmiljø en bedre trygghet i å bruke mekling som tvisteløsningsmekanisme. Det er en høy prioritet å unngå at kommersielle tvister skal løses i rettssalen, fordi det er meget tidkrevende, kostbart og mange har erfart at saker ofte løses i favør av den lokale parten.

En meklingskonvensjon ble foreslått av USA i 2014, og en arbeidsgruppe under FNs kommisjon i International Trade Law (UNCITRAL) har siden arbeidet med dette. 

Internasjonal standard

Flere land har utviklet en kultur for mekling som en effektiv mekanisme for å løse internasjonale handelstvister, men en rekke land har fortsatt en vei å gå for å utvikle en slik kultur. Konvensjonen vil hjelpe mekling til å bli en mer akseptert metode fordi den vil gi en internasjonal standard for anerkjennelse og håndhevelse. 

Forretningsmiljø som driver internasjonal handel, vil med konvensjonen få forsikringer at de kan bruke mekling som tvisteløsning og kunne stole på at det som er avtalt også kan håndheves. 

Det revolusjonerende med Singapore konvensjonen som ble signert 7. august, er at den sikrer at avtaler mellom partene blir rettslig bindende i alle jurisdiksjoner og kan mer effektivt håndheves. 

Konvensjonen spesifiserer som et kriterium at løsningen er forhandlet frem i mekling, som nødvendig for at avtalen mellom partene kan bli håndhevet av domstolen. Mekleren kan attestere meklingsavtalen eller et annet dokument som bekrefter at mekling har blitt gjennomført. 

Meklingskonkurranse

I tilknytning til signeringen av den nye FN konvensjonen deltok også studentene Elisabeth Aspaas Runsjø, Hans Christian Tjønnås og Christopher Olsson Lønes, fra juridisk fakultet i Oslo, i den internasjonale meklingskonkurransen i Singapore, IMSG, 2.-7. august.

Laget som mottok gullmedalje for «mediation advocacy», det vil si advokatteamet som forhandlet med motparten og sølv for «mediation», altså meklingsrollen (Foto: privat)

Wægger Negotiation Institute er en del av et internasjonalt meklingsmiljø i den London baserte virksomheten ADR-ODR International, og sammen med min greske kollega Sofia Giannopoulou forberedte og trente vi de tre norske jusstudentene til gullmedalje i meklingskonkurransen. 

Sammen med 700 spesielt inviterte gjester overvar vi også signeringen i Singapore.

Mer effektive tvisteløsninger

Hans Christian Tjønnås sier: 

«Mekling er vanligvis en mer effektiv og mindre kostbar måte til å løse tvister enn voldgift, som har vært den foretrukne metoden for håndhevelse siden FN konvensjonen om voldgift ble undertegnet i 1958 – bedre kjent som The New York Convention» 

Elisabeth Aspaas Runsjø skyter inn:

«Mekling er også ofte en bedre metode fordi den også ivaretar de forretningsmessige relasjonene i tillegg til å løse den substansielle uenigheten på en mindre tidskrevende og kostbar måte»

De tre norske jusstudentene brenner for å utvikle en kultur for mer effektive tvisteløsninger i Norge. 

Christopher Olsson Lønes sier:

«Konkurranser som dette er en av de absolutt beste måtene å utvikle egne meklings- og forhandlingsferdigheter på, fordi vi kun risikerer å tape en runde, men aldri en ekte klients renommé og penger. Det gir en unik mulighet til å teste ulike strategier og metoder for å oppnå best mulig resultater for partene i en sak.»

Vi skal ikke selge konflikt

Norge har et stort internasjonalt renommé som dyktige fasilitatorer eller tilretteleggere for konfliktløsning, og mange norske advokater er dyktige tvisteløsere. Allikevel kan flere advokater bli mer bevisst og bedre til å hjelpe sine klienter til å løse konflikter mer effektivt. 

Leger skal ikke selge sykdom og advokater skal ikke selge konflikt.

 

Roar Thun Wægger er grunnlegger av Wægger Negotiation Institute, et forhandlings-, meklings og konfliktløsningsfirma som gir rådgivning og trener ledere og forretningsmiljø i å bli bedre forhandlere og konfliktløsere.