Forventer mer hjemme­kontor i staten

– Tilbakemeldingene fra virksomhetene viser at koronapandemien trolig vil føre til varige endringer i arbeidshverdagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Nikolai Astrup (Foto: KMD)
Nikolai Astrup (Foto: KMD)

82 prosent av HR-lederne i staten ønsker å gi medarbeiderne større muligheter for å jobbe hjemmefra etter pandemien.

Det viser tall fra Arbeidsgiverbarometeret – en undersøkelse som gjennomføres to ganger i året blant nesten 200 HR-ledere i staten.

Blant HR-lederne oppgir 57 prosent at de forventer at bruk av hjemmekontor vil "øke noe", mens 33 prosent svarte at de tror det vil "øker mye".

Tjenestereiser vil derimot reduseres mye. Mange ønsker også mer bruk av fleksibel arbeidstid.

En del virksomheter vil også vurdere «justeringer av egne kontorkonsepter» som åpent landskap, free-seating og aktivitetsbaserte arbeidsplasser, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Varige endringer

– Tilbakemeldingene fra virksomhetene viser at koronapandemien trolig vil føre til varige endringer i arbeidshverdagen. Det vil sannsynligvis bli vanligere med noe bruk av hjemmekontor, vi vil reise mindre i jobbsammenheng, og flere møter vil bli gjennomført digitalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

– Selv om bruk av hjemmekontor stort sett har gått bra under koronakrisen, vil nok mange statlige arbeidsgivere ønske tilstedeværelse på kontoret når samfunnet åpner igjen. Jeg tror derfor det vil gå noe tid før vi vil finne en hensiktsmessig balanse mellom hjemmekontor og tilstedeværelse i virksomheten, sier Astrup.