Konferanse: Hvordan ser fremtidens advokat­firma ut?

“Building the Law Firm of the Future” var tema for IBA-konferanse i London, skriver advokatene Lise Reiersen og Siri Øvstebø. 

Forum for næringsdrivende
F.v. Lise Reiersen, Terje Svendsen, Siri Trude Øvstebø, Anne-Marie Berg og Paal Berg Helland i Forum for næringsdrivende (Foto: privat)

Av advokatene Lise Reiersen og Siri Øvstebø, hhv. leder og styremedlem i Forum for næringsdrivende i Juristforbundet - Privat

Forum for næringsdrivende deltok på IBA-konferansen “Building the Law Firm of the Future” i London 18 - 19 november. Konferansen bestod av ulike temaer med et panel som fikk spørsmål fra moderator og fra publikum via skriftlige spørsmål sendt til moderatoren. 

Generelt var inntrykket at advokatfirmaer har klart seg bra i løpet av pandemien. Bruk av digitale løsninger for å holde kontakt med klienter, ansatte, partnere og andre aktører var noe de fleste tilpasset seg raskt og effektivt. Det ble fokusert på at det er behov for å ha en økonomisk buffer for å klare slike kriser. Det var ikke noe fokus på kompensasjonsordninger fra myndigheter for tap.

Anbefaler du advokatbransjen?

Det mest oppsiktsvekkende var håndsopprekkingen på følgende spørsmål: Hvem i salen her vil anbefale barna sine å følge i deres fotspor og gå for en karriere som advokat?

Bare et fåtall rakte opp hånda. Han som stilte spørsmålet fortalte at han hadde stilt samme spørsmål på en konferanse i Sør-Korea, der ytterst få hadde rakt opp hånda. Det ble vitset litt med at de i Sør-Korea var en dommer og en akademiker som var positiv til at barna fulgte i deres fotspor. Ingen av advokatene.

De som var på IBA-konferansen, var vel stort sett advokater, og du kunne telle på en hånd hvor mange som ville anbefale barna å bli advokater.

Mulige årsaker til dette, ifølge panelet, var at jurister ikke var drevet av et kall, slik som før (engelsk: vocation), at advokater har mistet status i forhold til tidligere, at advokater muligens overvurderer nye talenters ønske om profitt, og om yngre generasjoner ønsker et mer sunt arbeidsliv i forhold til både tidsbruk og forhold til selve oppgavene og klientene.

Kultur

I den delen av konferansen som gjaldt spørsmål om partner-modellen er en god struktur for advokatfirma, ble det sagt at kultur trumfer strategi. En av paneldeltakerne sa at du kan ikke planlegge kultur, for kultur er noe som skjer når folk møtes, både virtuelt og fysisk, og hvordan jobben gjøres.

Ledere har ikke innsikt i hvordan kulturen utvikler seg, og når ingen har eierskap til den, kan firmaene bli stive og lite fleksible. Om det skal forstås som om partnerskapsordningen og profitt som suksesskriterier er på vei ut, hang litt i lufta.

Men, det ble sagt av en dansk advokat at bare tre prosent av danske advokater vil jobbe mer enn 50 timer pr uke, og stor arbeidsmengde er som kjent en faktor ved partnerskapsmodellen og profitthensyn som ligger til grunn for den.

Organiseringen

«Yngre generasjoner forsøker å få jobb til å passe inn i livet, ikke livet til å passe inn i jobben». Så kanskje er det helt nødvendig å endre den tradisjonelle måten å organisere advokatvirksomhet på?

Oppsummeringen var: Klientene dine, og de ansatte også, vil glemme hva du sa og gjorde, men de vil ikke glemme hvordan du fikk dem til å føle seg. De advokatene som når lengst, er de med størst utholdenhet og best forståelse for hva klientene og de ansatte ønsker.