Korona­viruset: Mest mulig under­visning skal foregå digitalt

UiO innfører tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. 

Foto: Thomas Haugersveen
Foto: Thomas Haugersveen

- All undervisning med over 100 studenter skal fra torsdag 12. mars foregå digitalt. Om ikke det går, vil forelesningene bli avlyst. 

- Samtidig blir det oppfordret til at også undervisning for færre studenter, så langt det er mulig, skal skje digitalt.

- Alle ansatte får råd om å arbeide hjemmefra.

- Arrangementer i regi av UiO som ikke er undervisning, avlyses. Det betyr også stenging av studentkjellere o.l.

- Reiser som ansatte eller studenter skal ut på til risikoområder blir kansellert.

- Det jobbes med å tilpasse gjennomføring av eksamener. Nærmere informasjon om dette vil komme til de som er berørt.

Frem til 14 april

Dette er blant tiltakene ved UiO for å hindre spredning av koronaviruset. 

«De siste dagene har det vært en rask utvikling i situasjonen rundt koronaviruset. Liv og helse er prioritet nummer en. Vi er del av en nasjonal dugnad for å begrense smitte og vi følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene.» 

«Vi legger vekt på å gjennomføre primærvirksomhet ved universitetet, men innfører nå flere tiltak for å forebygge smitte i perioden frem til 14. april», melder universitetet.