Jusstudentene Hanna Sagen og Amalie Horne i Toyko sammen med Michael Rummelhof fra Juristforbundet.

«Forhandlinger er en viktig del av mange juristers hverdag, men det er lite fokus på det under studiet»

UiT-studentene Hanna Sagen og Amalie Horne representere Norge i den Internasjonale Forhandlingskonkurransen for jusstudenter, som i juni ble avholdt i Tokyo.  

Tirsdag, 1. oktober 2019 - 7:14

Reisebrev fra Tokyo:

Det hele startet med at vi bodde i samme kollektiv og utfordret hverandre med å argumentere for et juridisk standpunkt og diskutere pensum og dommer for å få frem ulike sider av samme sak.

Vi innså etterhvert at vi begge var litt for glad i å diskutere og argumentere, og det ble etter en stund uttalt fra en venn av oss «så glad som dere er i å diskutere og argumentere, burde dere melde dere på forhandlingskonkurransen».

Vi fleipet først litt med dette, og endte opp med å melde oss på studentorganisasjonen ELSAs forhandlingskonkurranse ved universitetet i Tromsø.

Etter å ha gått av med seieren i den regionale forhandlingskonkurransen fikk vi sjansen til å representere Tromsø ved den nasjonale finalen i Oslo.

Her møtte vi vinnerlagene fra de regionale konkurransene i Oslo og Bergen. I Oslo møtte vi tøff motstand fra svært dyktige lag, men endte til slutt opp med seier i den nasjonale finalen. Vi fikk dermed sjansen til å representere Norge i «The International Negotiation Competition (INC)». 

Jusstudenter fra hele verden

I den internasjonale forhandlingskonkurransen møtes jusstudenter fra hele verden for å konkurrere i forhandlingsteknikk.

Gjennomføringen skjer ved at lagene får utdelt fiktive saker, og møtes for å fremforhandle den beste avtalen for sin klient. De blir tildelt et dokument med felles informasjon, og et med konfidensiell informasjon tilhørende sin part.

Dermed vil det i løpet av konkurransen kunne komme frem opplysninger som er uventede, noe som vil utfordre deltakernes evne til å tenke raskt i en forhandlingssituasjon.

Lagene får så en poengscore basert på hvilket resultat de klarer å fremforhandle, og hvor god forhandlingsteknikk de har under forhandlingene.

28 ulike land

Vi var så heldige at Juristforbundet både sponset reise og opphold under konkurransen, og sendte med oss vår dyktige coach Michael Rummelhof.

Under forberedelsene fikk vi også svært god hjelp fra Roar Wægger ved Wægger Negotiation Institute, som ga oss veiledning særlig rettet mot utfordringer en møter i internasjonale forhandlinger. 

Det var i konkurransen representanter fra 28 ulike land. I forhandlingsrundene møtte vi blant annet lag fra Quatar, Singapore, Polen, Sveit og Singapore. Under konkurransen ble det arrangert en rekke sosiale arrangementer, og vi fikk dermed sjansen til å bli kjent med alle deltakerne i konkurransen.

Møtet med andre deltakere og dommere som hadde forskjellig kulturell bakgrunn og ulike tilnærminger til forhandlingene var svært interessant. Det handlet ikke bare om å forberede seg på hva vår klient ønsket å oppnå, men og hvordan vi som forhandlere skulle gå frem i møte med motpart som hadde helt annen kulturell bakgrunn enn oss.

I dette møtet ble det veldig viktig å fokusere på det vi hadde til felles, kontra det som skilte oss fra hverandre – vi var ikke så forskjellige som vi først hadde sett for oss.

Lite forhandlingsfokus på jusstudiet

I den internasjonale forhandlingskonkurransen er det kun topp 10 som får plassering. Vi hadde en ambisjon om å være med blant topp 10, noe vi dessverre ikke fikk til.

Likevel er vi fornøyde med våre prestasjoner, og sitter igjen med verdifulle erfaringer både fra selve forhandlingene og konkurransen i sin helhet.

Vi har lært utrolig mye, og tror vi vil dra stor nytte av erfaringene våre i fremtiden. Selv om forhandlinger er en viktig del av mange juristers hverdag er det gjennom jusstudiet lite fokus på forhandlinger.

Det var dessuten svært lærerikt å møte dommere og deltakere fra hele verden, og dermed få en smak på hvordan det er å delta i internasjonale forhandlinger.

Deltakelse i INC er noe vi kommer til å huske til den dag vi blir gammel og grå.

Konkurransen var veldig preget av å være en arena der vi kunne møte studenter og jurister fra andre land og knytte kontakter, samt øke den kulturelle forståelse underveis i oppholdet.

Det sosiale er kanskje noe av det vi blir å huske best. Vi skapte nye relasjoner og tilbrakte mye tid også etter konkurransen med de andre deltakerne, som alle var utrolig trivelig.

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022