– Forhandlings­kunnskap er kjerne­kompetanse

Michael Rummelhoff skal coache det norske laget som vil delta i INC-finalen ved Sophia University i Tokyo.

– Juristforbundet anser praktisk forhandlingskunnskap som kjernekompetanse for jurister. Derfor støtter vi norsk deltakelse ved den eldste og største internasjonale forhandlingskonkurransen for jusstudenter (INC), som i år er lagt til Tokyo i Japan, sier Michael Rummelhoff.

Han arbeider som advokatfullmektig i Juristforbundet og brenner for «forhandlingsfaget». Rummelhoff vil være coach for det norske laget som går til den internasjonale finalen i forhandlingskonkurransen og forteller at INC samler dyktige jusstudenter fra hele verden til forhandlinger om internasjonale forretningstransaksjoner. 

– Det er ikke jussen i seg selv som er det sentrale, men evnen til å finne løsninger og oppnå gode resultater for egen klient, sier han.

Forelesninger

Konkurransen er en «lærende konkurranse» hvor deltakerne får tilbakemeldinger fra dommerpanelet på hvordan forhandlingene ble gjennomført med råd om eventuelle forbedringer. I tillegg arrangeres det forelesninger om forhandlinger.

– Konkurransen gir en unik mulighet til tøffe forhandlinger med faglig feedback på et høyt nivå, i et internasjonalt miljø hvor nettverk bygges, sier han.

Som oppkjøring til den internasjonale forhandlingskonkurransen arrangerer ELSA, som er verdens største uavhengige organisasjon for jusstudenter,i disse dager en nasjonal forhandlingskonkurranse (ENF).

Regionale konkurranser avholdes ved fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo. Vinnerlagene fra de tre fakultetene går videre til finalen i Oslo som arrangeres i mars. I Bergen er forhandlingene som går av stabelen i februar allerede fulltegnet.

– Konkurransen er avhengig av støtte fra byenes advokatkontorer. I Bergen, som vant i fjor, støtter Schjødt opp, i Tromsø er det Sands og i Oslo er det Ræder. For den nasjonale finalen er det Arntzen de Besche som er hovedsamarbeidspartner, forteller Rummelhoff.

Dekker utgiftene

Den norske finalisten får mulighet til å delta på den internasjonale finalen i Tokyo 5-9. juli. 

– Juristforbundet stiller forhandlingsekspertise til rådighet og vil coache vinnerlaget frem til og under den internasjonale forhandlingsrunden, samt finansiere deltakelsen, reisen og oppholdet for det norske laget, sier Rummelhoff. 

Dette er den sjette gangen Juristforbundet bistår. 

– De norske lagene har hevdet seg godt, til tross for at lagene fra common law jurisdiksjoner er dominerende. Dette fordi forhandlinger der i større grad er en integrert del av studiene. USA og Canada har vunnet de siste årene, sier han.

–Vi i ELSA Norge er svært takknemlige for at Juristforbundet bidrar til at jusstudentene i Norge får muligheten til å utfordre seg i forhandlinger mot studenter fra hele verden. I tillegg til å få dekket reise og opphold, får vinnerlaget faglig «coaching» av ansatte i Juristforbundet både før og under selve konkurransen. Dette er en unik mulighet til å lære mer om forhandlinger i et internasjonalt perspektiv, sier Stian Reitan, president i ELSA.

 

Tags