Katrine Bratteberg
Katrine Bratteberg (Foto: Oda Hveem)

«Nå skal vi utvikle nettverk som når ut til enda flere»

Kunne du tenke deg å være nettverksbygger eller ønsker du mer informasjon om etablerte nettverk? Juristforbundets visepresident Katrine Bratteberg skriver her om satsing på lokake nettverk.

Fredag, 22. februar 2019 - 8:30

Ved årsskiftet hadde Juristforbundet godt over 20 000 medlemmer. Noen av disse er studentmedlemmer som ennå ikke har startet i sitt juristyrke, og noen er pensjonistmedlemmer som har et langt yrkesliv i jussens tjeneste bak seg. 

Det store flertallet av medlemmer utøver imidlertid på en eller annen måte sin viktige profesjon som jurist i det daglige, enten som eneste jurist i en liten kommune, påtalejurist, advokat, jurist i helseforetak, næringslivsjurist, dommer eller en av mange jurister i forvaltningen. 

I Bergen, der jeg selv studerte på 90-tallet, ble jusstudentene til dels oppfattet som en ensartet gruppe. Dette ble gjerne uttrykt gjennom utsagn som at man kledde seg som en jurist, snakket som en jurist eller gikk som en jurist. Jeg har sågar hørt «danser som en jurist». (Dette siste er jeg svært usikker på hva egentlig innebar, men skal ikke spekulere noe mer omkring akkurat det).

Juristforbundets medlemmer er en mangfoldig gruppe, med ulike oppgaver, interesser, politisk ståsted og engasjement. Det vil likevel være noe som binder oss sammen gjennom vår felles profesjon: Stoltheten av å være jurist, grunnleggende verdier med felles ståsted i rettsikkerhet og rettsstat, gjensidig og gjennomgående respekt for juristens viktighet og verdien av juridisk kompetanse uavhengig av sektor. Vi har dessuten muligheten for og ønsket om å være en del av et faglig profesjonsfellesskap.

Nettverksstyre

Nettopp dette siste var også Juristforbundets landsmøte opptatt av da det var samlet for første gang i november 2018. Landsmøtet var klart og entydig i sin stemme da det vedtok å opprette et nettverksstyre for å se på muligheten av å etablere og styrke faglige og geografiske felleskap på tvers av seksjonene.

På bakgrunn av dette har hovedstyret, sammen med sekretariatet, startet er arbeid med å se på hvordan dette kan gjøres på en mest mulig hensiktsmessig måte.

En viktig faktor i så måte har vært å bygge kunnskap om allerede velfungerende nettverk.

Det er gledelig å konstatere at vi har Juristforum i hele 11 byer: Tromsø, Harstad, Bodø, Molde, Bergen, Sandefjord, Stavanger, Stord, Alta, Trondheim og Fredrikstad.

Dette er fora for faglig felleskap og nettverk, etablert og drevet på en måte vi kan lære og inspireres av, og må hegne om på alle mulige måter. En stor honnør til de som påtar seg oppgaven å være nettverksdrivere og inspiratorer!

Nå ut til flere

Når vi nå skal se på muligheten for å utvikle nettverk som skal kunne nå ut til enda flere av våre medlemmer, er det morsomt å se at allerede etablerte nettverk fungerer godt på egne premisser, både innenfor format og faglig fokus.

Målet kan derfor ikke være fullstendig likhet hverken i omfang eller tilnærming, men etablering av nettverk og et faglig tilbud på en måte som fungerer for de som skal være en del av det, der de er. Målet må være å etablere et underlag som gir mulighet til fremvekst og bærekraft, slik at Juristforbundets mange medlemmer i stadig større grad opplever seg som en del av et godt profesjonsfelleskap. 

Det er derfor en spennende og takknemlig oppgave hovedstyret nå har tatt fatt i på vegne av landsmøte og alle våre 20 251 medlemmer. Målet må være at Juristforbundet skal oppleves relevant og tilstede, også på et sted nært deg.

Er du en av våre medlemmer som kunne tenke deg å selv være nettverksbygger, eller ønsker mer informasjon om allerede etablerte nettverk, ja, da må du gjerne ta kontakt!

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022