Inga Bejer Engh
Barneombud Inga Bejer Engh snakket om barns rettssikkerhet under Rettssikkerhetskonferansen (Foto: Fartein Rudjord)

Skeptisk til særdomstoler

Barneombudet er skeptisk til særdomstoler for saker som gjelder barn.

Onsdag, 26. september 2018 - 18:32

Barneombud Inga Bejer Engh snakket om barns rettssikkerhet under Rettssikkerhetskonferansen i Gamle Logen i Oslo onsdag. Med bakgrunn som statsadvokat i tolv år og dommer i fire år har hun møtt barn som har begått kriminalitet og barn som har vært ofre for kriminalitet.

– Jeg har sett noen mønstre blant barn som har begått grov kriminalitet. Det er vanskelige hjemmeforhold, de mangler arenaer der de mestrer noe og det er ofte rus. Man ser også psykiske problemer. Dette er gjerne forhold som er blitt observert over mange år uten at det er gjort noe. Vi bruker mye penger på å reparere skadene i stedet for å forebygge. Dette vet man, men det blir likevel ikke handlet på det, sa Engh.

Når det gjelder barn som er ofre for vold og overgrep hjemme, frykter hun at deres rettssikkerhet kan svekkes hvis det ikke blir en mer nyansert diskusjon om barnevernets rolle.

– Vi trenger en mer nyansert debatt. Jeg er redd for at færre melder fra og at barnevernet blir redd for å gripe inn når de skal. I de sakene jeg kjenner til, har barnevernet kommet for sent.

– Vi trenger også et kompetanseløft i barnevernet. Dessuten er rett til ettervern fra barnevernet et viktig tema. I dag er dette en skjønnsmessig vurdering som åpner for utenforliggende hensyn man ikke skal ta - som hensyn til kommuneøkonomi.

Når det gjelder barns møte med domstolene, sa det nye Barneombudet at hun er skeptisk til forslag fra særdomstolutvalget om særdomstoler for behandling av saker som gjelder barn.

– Hvis jeg skal se på det med dommerbriller er jeg skeptisk. Min erfaring er at slike saker er så mentalt krevende, at man ikke bør sitte med bare slike saker. Da tror jeg ikke man møter en god og våken dommer til slutt.  

Tingrettsdommer og statsadvokat

Inga Bejer Engh er utdannet jurist og har tidligere jobbet som tingrettsdommer og statsadvokat. Sammen med statsadvokat Svein Holden var hun aktor i retssaken mot Anders Behring Breivik i 2012. Hun ble utnevnt til barneombud i mai i år, og startet i stillingen i august. 

– Min erfaring som statsadvokat og dommer er at hvordan du har det som barn har stor betydning for hvordan du klarer å takle voksenlivet senere. Det finnes ingen bedre samfunnsøkonomisk investering enn å sørge for at barn har det best mulig, sa Engh til Aftenposten om den nye jobben. 

 

Ledige stillinger:

NITO LOGO
NITO
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO NND
Norsk Nukleær dekommisjonering
Søknadsfrist: 
24.02.2019
NITO LOGO
NITO
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo tingrett
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo tingrett
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune - Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019
LOGO Inntrøndelag
Inntrøndelag tingrett, Steinkjer
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Follo tingrett
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo byfogdembete
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Eidsivating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
05.03.2019
LOGO Noregs Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
06.03.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
14.03.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
17.03.2019