Skeptisk til særdomstoler

Barneombudet er skeptisk til særdomstoler for saker som gjelder barn.

Inga Bejer Engh

Barneombud Inga Bejer Engh snakket om barns rettssikkerhet under Rettssikkerhetskonferansen (Foto: Fartein Rudjord)

Barneombud Inga Bejer Engh snakket om barns rettssikkerhet under Rettssikkerhetskonferansen i Gamle Logen i Oslo onsdag. Med bakgrunn som statsadvokat i tolv år og dommer i fire år har hun møtt barn som har begått kriminalitet og barn som har vært ofre for kriminalitet.

– Jeg har sett noen mønstre blant barn som har begått grov kriminalitet. Det er vanskelige hjemmeforhold, de mangler arenaer der de mestrer noe og det er ofte rus. Man ser også psykiske problemer. Dette er gjerne forhold som er blitt observert over mange år uten at det er gjort noe. Vi bruker mye penger på å reparere skadene i stedet for å forebygge. Dette vet man, men det blir likevel ikke handlet på det, sa Engh.

Når det gjelder barn som er ofre for vold og overgrep hjemme, frykter hun at deres rettssikkerhet kan svekkes hvis det ikke blir en mer nyansert diskusjon om barnevernets rolle.

– Vi trenger en mer nyansert debatt. Jeg er redd for at færre melder fra og at barnevernet blir redd for å gripe inn når de skal. I de sakene jeg kjenner til, har barnevernet kommet for sent.

– Vi trenger også et kompetanseløft i barnevernet. Dessuten er rett til ettervern fra barnevernet et viktig tema. I dag er dette en skjønnsmessig vurdering som åpner for utenforliggende hensyn man ikke skal ta - som hensyn til kommuneøkonomi.

Når det gjelder barns møte med domstolene, sa det nye Barneombudet at hun er skeptisk til forslag fra særdomstolutvalget om særdomstoler for behandling av saker som gjelder barn.

– Hvis jeg skal se på det med dommerbriller er jeg skeptisk. Min erfaring er at slike saker er så mentalt krevende, at man ikke bør sitte med bare slike saker. Da tror jeg ikke man møter en god og våken dommer til slutt.  

Tingrettsdommer og statsadvokat

Inga Bejer Engh er utdannet jurist og har tidligere jobbet som tingrettsdommer og statsadvokat. Sammen med statsadvokat Svein Holden var hun aktor i retssaken mot Anders Behring Breivik i 2012. Hun ble utnevnt til barneombud i mai i år, og startet i stillingen i august. 

– Min erfaring som statsadvokat og dommer er at hvordan du har det som barn har stor betydning for hvordan du klarer å takle voksenlivet senere. Det finnes ingen bedre samfunnsøkonomisk investering enn å sørge for at barn har det best mulig, sa Engh til Aftenposten om den nye jobben.