«Mitt klare råd til Jurist­forbundet: Lytt til studentene og de ny­utdannede!»

Kristoffer Colban Eriksen. Foto: Camilla Storvollen
Kristoffer Colban Eriksen. Foto: Camilla Storvollen

I siste utgave av Juristen skrev Monica Løvvik en mening med tittelen «Eventyrstund om eventyrlige jobbutsikter», hvor hun kritiserte Forum for yngre jurister og Juristforbundet i forbindelse med en temakveld de arrangerte for jusstudenter og nyutdannede jurister i september med tittelen «Ung jurist i arbeidslivet».

Les hele innlegget til Monica Løvvik her

Arrangementet skulle hjelpe nyutdannede og studenter med inspirasjon og nyttige tips til hvordan sikre seg sin første juristjobb.

I den forbindelse var det et panel bestående av fire unge jurister som fortalte om sine personlige erfaringer fra vidt forskjellige bransjer. Løvik satt igjen med et inntrykk av at dette var solskinnshistorier, hvor paneldeltakerne ga uttrykk for at de «bare grep de mulighetene de har fått». Ingen nyttige tips ble gitt, ifølge Løvik.

«Følt påstand»

Nå var ikke jeg tilstede på temakvelden, men likevel betviler jeg ikke hennes påstand om at ingen nyttige tips ble gitt.

Lederen for Juristforbundet Student, Pascual Strømsnæs uttalte følgende: «…Det var naturligvis aldri meningen å fremstille en sminket solskinnshistorie om reisen fra student til arbeidstaker, men snarere å høre personlige erfaringer fra fire unge jurister som jobber i vidt forskjellige bransjer.»

Hvilke personlige erfaringer var dette snakk om? Ble det i det hele tatt satt noen føringer for hvilke erfaringer de skulle snakke om?

Les hvordan Pascual Strømsnæs svarer Løvvik her

Strømsnæs sier videre: «Det vi alle i Juristforbundet kanskje må stille oss spørsmål om er om disse tiltakene i stor nok grad når ut til de som opplever langvarig arbeidsledighet og om de gir ønsket resultatet for den enkelte.»

Det er lett å komme med en slik uttalelse i ettertid når en blir møtt med kritikk, men det er også grunn til å spørre seg om han tar kritikken på alvor i det hele tatt ettersom han tar i bruk ordet «kanskje».  

Ikke på alvor?

Han sier også følgende: «Jeg skjønner utmerket godt at det oppleves banalt å høre om at noen «bare grep muligheten som kom»…» Ved at han bruker ordet «oppleves» bidrar han til å umyndiggjøre Løviks opprinnelige påstand fra å være en faktapåstand til å være en følt påstand.

Dette vitner om at Juristforbundet Student ikke tar kritikken på alvor og det er nærliggende å spørre seg om Forum for yngre jurister og Juristforbundet har de unge juristene i tankene når de arrangerer slike temakvelder. Eller spurt på en annen måte: Lar de seg styre av næringslivets interesser og kun det?

Dessverre fremstår denne kvelden som et utstillingsvindu for de ulike bransjene, som etter mitt syn er svært problematisk ettersom de lokket de unge håpefulle med hjelp til inspirasjon og nyttige tips i forkant av arrangementet, men som de ikke fikk.

Lytt til studentene

Mitt klare råd til Juristforbundet og spesielt Forum for yngre jurister: Lytt til studentene og de nyutdannede! Da ville dere raskt funnet ut at studentene og de nyutdannede har et stort behov for hjelp til inspirasjon og nyttige tips i jakten på å «lande» den første juristjobben, en konstant bekymring mange har og føler på hver eneste dag.

Tenk bare på hvor mye bedre temakvelden hadde blitt hvis dere hadde lagt de riktige føringene til grunn ved for eksempel å ha bedt paneldeltakerne om å fortelle om hvordan de fikk jobben. Gjorde de eksempel gjøre noe ekstraordinært? Fikk de jobben via kontakter, tok de relevante kurs og etterutdanning, var det sosiale medier som gjorde utslaget osv.

På den måten ville både aktørene og de unge juristene ha kommet godt ut av det. Men la det være klart: dere bør alltid strebe etter å imøtegå behovene til studentene og de nyutdannede først. Uten tillit og oppslutning fra dem, så mister bransjene en plattform å markedsføre seg selv på og dere taper til slutt på det.

Og til deg Løvik: Tusen takk for din kritiske mening! Det er bare et tidsspørsmål før det løsner seg for deg, og når det skjer, så håper jeg Forum for yngre jurister og Juristforbundet tar i bruk deg som paneldeltaker på et lignende arrangement i fremtiden. Stå på videre!