UiO studenter

– UiO-studenter ønsker å bli inkludert

Våren 2018 var et urolig semester på Juridisk fakultet i Oslo, skriver Marie Bakke og Helene Wulfsberg i dette debattinnlegget.  

Tirsdag, 11. september 2018 - 17:46

Av Marie Bakke, tillitsvalgt i Juristforbundet-Student Oslo og Helene Wulfsberg, tillitsvalgt i Juristforbundet-Student Oslo

Våren 2018 var et urolig semester på Juridisk fakultet i Oslo, preget av opphetede debatter på sosiale medier og en frustrasjon hos jusstudentene.  

Urolighetene har særlig knyttet seg til omlegginger av eksamensgjennomføringen; herunder nye eksamenslokaler, nytt digitalt eksamenssystem samt endringer hva gjelder gjenopptak av eksamen. 

Gjennomgangstema i innspillene fra jusstudentene og studentorganisasjonene, er at de ikke føler seg inkludert i beslutningsprosessene fra fakultetets side. Særlig informasjonsflyten vedrørende hvilke endringer fakultet planlegger, trekkes frem. 

Et eksempel er innføringen av en redusert gjenopptakskvote og emnesperre, hvilket innebærer at adgangen til å ta eksamener på nytt blir betraktelig innskrenket. Emnesperren, som trer i kraft høstsemesteret 2019, innebærer at det ikke vil være mulig å ta opp fag dersom studenten har meldt seg opp til viderekomne emner. 

For tur står forslag om en reduksjon av gjenopptakskvoten. Per i dag kan studentene velge å ta opp eksamen i opptil fire beståtte fag. Forslaget som ligger på bordet, er at gjenopptakskvoten skal halveres. Ryktene om innskjerpingene spredte seg som ild i tørt gress på sosiale medier i april måned. Misfornøyde studenter har forsøkt å komme med innspill til ledelsen gjennom flere kanaler; blant annet via JSU (juridisk studentutvalg), ved å sende epost til ledelsen og ved å skrive brev som har blitt publisert på Facebook som en underskriftskampanje. 

JSU har i møte med dekanatet gitt klar beskjed om at studenter som allerede har planlagt sitt studieløp etter gjeldende betingelser, vil bli misfornøyd med endringer. Endringer i gjenopptakskvoten kan ha betydning for en ambisiøs og strukturert jusstudent som kan ha planlagt at det er hensiktsmessig for henne å ta opp avlagte eksamener. 

Juristforbundet-Student har i det samme møtet med dekanen, oppfordret til bedre informasjonsflyt, en mer transparent beslutningsprosess og et tettere samarbeid. Et eksempel til etterfølgelse er samarbeidet mellom studentene og ledelsen ved det juridiske fakultetet i Tromsø. JSU i Tromsø beskriver en situasjon der studentene inkluderes i beslutningsprossesene. At det foreligger et fungerende samarbeid mellom studentene og ledelsen, gir seg utslag på trivselsundersøkelser der Tromsø kommer best ut av de juridiske fakultetene. 

Anledningen til å bedre samarbeidet byr seg allerede i anledning den forestående beslutningen om gjenopptakskvote. Debatten rundt den forestående endringen har versert på sosiale medier. På facebook ble det publisert et brev fra studenter til ledelsen, som 407 studenter kommenterte at de ønsket å skrive under før det ble sendt. Ved revidering av gjentakskvoten har ledelsen mulighet til å involvere studentene i utredning, utforming og innfasingsplan, slik at alle kan bli mest mulig fornøyd med en eventuelt ny ordning. 

Juristforbundet-Student oppfordrer ledelsen ved juridisk fakultet i Oslo til å involvere JSU i prosessen med endring av gjentakskvoten. Videre å lage systemer og rutiner som sikrer informasjonsflyt, transparens i beslutningsprosessene og som involverer studentene på en meningsfylt måte. På den måten kan man skape et bedre samarbeid.   

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022